Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2900-JSL-WDJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do judaizmu
2900-JSL-ZAGWPR-OG Semestr zimowy 2022/23 Zagłada Żydów - wprowadzenie do problematyki
2900-JSL-ZPWSIN-OG Semestr zimowy 2022/23 Żydzi polscy w okresie średniowiecza i nowożytności
2900-JSL-ZWMW-OG Semestr zimowy 2022/23 Ku nowoczesności. Żydzi w okresie pierwszej wojny światowej i dwudziestoleciu międzywojennym (1914-1939)
2900-JSLM-TZL-OG Semestr zimowy 2022/23 Tematyka żydowska w literaturze polskiej XIX i XX wieku
2900-L-HP-OG Semestr zimowy 2022/23 Holokaust: wprowadzenie
2900-L-HSG-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia starożytnej Grecji
2900-L-ZHPH-OG Semestr zimowy 2022/23 Żart (w) historii – poczucie humoru na przestrzeni wieków
2900-MK1-AWSH-OG Semestr zimowy 2022/23 Aleksander Wielki i świat hellenistyczny
2900-MK1-BEJFC-OG Semestr zimowy 2022/23 The Byzantine Empire: From Justinian to the Fall of Constantinople, 518-1453CE
2900-MK1-CAFR-OG Semestr zimowy 2022/23 Colonial Africa
2900-MK1-DPE/Z-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz.I
2900-MK1-DTE-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieje tolerancji w Europie
2900-MK1-HAT-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia Anglii w dobie Tudorów
2900-MK1-HGC-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia gospodarcza ciała: badania nad standardem życia w przeszłości
2900-MK1-HKRN-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia kulturowa regionu nordyckiego w XIX i XX wieku: jak w kulturze (literatura, film, malarstwo) odwzorowały się przemiany modernizacyjne
2900-MK1-HLAXIX-OG Semestr zimowy 2022/23 Modern Latin American History
2900-MK1-HT/Z-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia telewizji, cz.1
2900-MK1-HWSN-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia wojskowości: od starożytności do epoki nowożytnej
2900-MK1-HZCZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia ziem czeskich i Czechosłowacji 1848-1938
2900-MK1-KUP-OG Semestr zimowy 2022/23 Kultura umysłowa późnośredniowiecznej Polski
2900-MK1-MSE-OG Semestr zimowy 2022/23 Miasta średniowiecznej Europy i ich mieszkańcy - trendy rozwojowe, zagadnienia społeczno-kulturowe i gospodarcze
2900-MK1-NCHIK-OG Semestr zimowy 2022/23 Narodziny cywilizacji – historia i kultura wczesnej Mezopotamii
2900-MK1-OKRZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Cierpliwość i odwaga. Ostatni król Rzeczypospolitej
2900-MK1-SIP-OG Semestr zimowy 2022/23 Spartanie i ich państwo
2900-MK1-WIE-OG Semestr zimowy 2022/23 Wiek ideologii: Europa 1789-1917
2900-MK1-WKL-OG Semestr zimowy 2022/23 Wielkie Księstwo Litewskie w epoce nowożytnej: państwo-ustrój-społeczeństwo
2900-MK1-WPKRK-OG Semestr zimowy 2022/23 W poszukiwaniu korzeni. Ruś Kijowska – pierwsze państwo rosyjskie? pierwsze państwo ukraińskie?
2900-MK1-ZSWA-OG Semestr zimowy 2022/23 Związek Sowiecki: powstanie i rozkład imperium (1917-1991)
2900-MK2-HM/Z-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia mówiona - nagrane relacje świadków historii, cz. I
2900-MK2-PNIEM-OG Semestr zimowy 2022/23 Paleografia i neografia niemiecka
2900-MK2-RSPM-OG Semestr zimowy 2022/23 Rywalizacja potęg świata amoryckiego w świetle archiwum królewskiego z Mari
2900-MK2-ZBZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Źródła do badania zagłady Żydów
2900-MK2-ZDNE-OG Semestr zimowy 2022/23 Zmiany demograficzne w nowożytnej Europie
2900-MK2-ZPEAF-OG Semestr zimowy 2022/23 Źródła podróżnicze, etnograficzne oraz tradycja mówiona i zapisana w badaniach nad historią Afryki XIX i XX wieku
2900-MK3-AEK-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia ekonomiczna
2900-MK3-GHGM-OG Semestr zimowy 2022/23 Global history, global memory: methods, theories, practices
2900-MK3-TPID-OG Semestr zimowy 2022/23 Od heglizmu do marksizmu. Teoretyczne podstawy interpretacji dziejów krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej