Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3000-KNR-OG Semestr zimowy 2022/23 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
3001-KMK-OG Semestr zimowy 2022/23 Krótki multimedialny kurs literatury polskiej XIX wieku dla niehumanistów i obcokrajowców
3001-MKH-OG Semestr zimowy 2022/23 Multimedialny kurs historii literatury i kultury polskiej XX wieku dla studentów obcokrajowców (i nie tylko)
3001-PDG-OG Semestr zimowy 2022/23 Przekaz digitalny
3001-TMP-OG Semestr zimowy 2022/23 Tekst medialny w interpretacji porównawczej
3001-WDZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Wiek XIX w kulturze i literaturze współczesnej. Dialogi, spotkania, transpozycje
3003-JPJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Język polski jako obcy
3003-PML-OG Semestr zimowy 2022/23 Polszczyzna mieszkańców Lwowa
3003-TMC-OG Semestr zimowy 2022/23 Twoja mowa Cię zdradza, czyli o terytorialnym zróżnicowaniu polszczyzny
3007-MZF-OG Semestr zimowy 2022/23 Mitologiczne źródła fantastyki XX i XXI wieku
3020-JHP-OG Semestr zimowy 2022/23 Językoznawstwo historyczno-porównawcze
3020-PLZ1-OG Semestr zimowy 2022/23 Polsko-litewskie związki literackie i kulturalne w latach 1864-1939
3020-TYJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Typologia języków
3020-WPF-OG Semestr zimowy 2022/23 Warsztat pracy filologa