Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3102-FLEW-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia czasu wolnego (Leisure Worlds)
3102-LETR-OG Semestr zimowy 2022/23 Etnografia regionalna Polski
3102-LISPZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do islamu. Prawo i zwyczaj
3102-LMNW-OG Semestr zimowy 2022/23 Mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe w Polsce
3102-LPAZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Etnologia Azji
3102-WAS-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do antropologii symbolicznej (kurs internetowy)