Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3105-AAMC-OG Semestr zimowy 2022/23 From Modern Ruins to Urban Memory: Architecture
3105-DKHM-OG Semestr zimowy 2022/23 Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej 711-1031
3105-ICIC-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to Classical Islamic Culture
3105-IPWK-OG Semestr zimowy 2022/23 ITER ITALICUM. Podróż do Włoch jako wyzwanie kulturowe
3105-OBDL-OG Semestr zimowy 2022/23 Od Bastarnów do Longobardów - wielkie wędrówki Germanów przez całą Europę
3105-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 “Społeczeństwo pogorzelców?”. Wybrane aspekty historii społecznej Polski 1918-1989. Ujęcie (raczej) kulturowe
3105-TAH1416-OG Semestr zimowy 2022/23 Theories and histories of architecture in Early Modern Europe 1400–1600