Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3221-FBA-BNBZI21-OG Semestr zimowy 2022/23 BY-NET - białoruskojęzyczne zasoby internetowe
3221-FBA-GSCS21-OG Semestr zimowy 2022/23 Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
3221-FBA-JBM21-OG Semestr zimowy 2022/23 Język białoruski w mediach
3221-FBA-JPO-OG Semestr zimowy 2022/23 Jak uczyć języka polskiego obcokrajowców
3221-FBA-NJBA2-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka białoruskiego A2
3221-FBA-NJBA22-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka białoruskiego A2
3221-FBA-NJHA2-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka hiszpańskiego A2
3221-FBA-PBGK11-OG Semestr zimowy 2022/23 Polsko-białoruska gramatyka konfrontatywna
3221-FBA-WLBI-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesna literatura białoruska I
3221-S1-FBA-FB21-OG Semestr zimowy 2022/23 Folklor białoruski
3221-S1-FBA-LP12-OG Semestr zimowy 2022/23 Literatura powszechna
3221-S1-FBA-WLB11-OG Semestr zimowy 2022/23 Wiedza o literaturze białoruskiej