Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3223-APMC-OG Semestr zimowy 2022/23 American Popular Music Culture
3223-KP-OG Semestr zimowy 2022/23 Katolicyzm i prawosławie - wybrane zagadnienia z dziejów chrześcijaństwa
3223-KPW-OG Semestr zimowy 2022/23 Kontakty polsko-włoskie na przestrzeni wieków (polityka, kultura, literatura). Wybrane zagadnienia.
3223-LA-OG Rok akademicki 2022/23 Literatura anglojęzycznego obszaru językowego
3223-NJWP-OG Semestr zimowy 2022/23 L’insegnamento dell’italiano in Polonia tra il Settecento e il Novecento: metodi, manuali, dizionari
3223-NS-OG Semestr zimowy 2022/23 Niepodległa Szkocja – Literatura, Dzieje, Kultura
3223-PTF-OG Semestr zimowy 2022/23 Polskie tłumaczenie filmowe do 1939 roku
3223-RPR-OG Semestr zimowy 2022/23 Rosyjska poezja rockowa: teksty i konteksty
3223-SCM-OG Semestr zimowy 2022/23 Social changes mirrored by lyrics of American hip-hop genre
3223-TAETS-OG Semestr zimowy 2022/23 Tłumaczenia audiowizualne z elementami terminologii specjalistycznej
3223-UWZ-OG Semestr zimowy 2022/23 Ukraina pomiędzy wschodem a zachodem
3223-WLL0-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do literatury latynoamerykańskiej
3223-WTWJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesne tendencje w badaniach językoznawczych we Włoszech