Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3224-EŚW-OG Semestr zimowy 2022/23 Europa Środkowo-Wschodnia - koncepcja regionu
3224-HISB-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia kultury białoruskiej do 1918 r.
3224-HISL-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia kultury litewskiej do 1918 r.
3224-HISPL-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia kultury polskiej do 1918 r.
3224-HISSEM-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia semiotyki kultury
3224-JAGIELL-OG Semestr zimowy 2022/23 Dynastia Jagiellonów na tronie polskim w tradycji i kulturze
3224-KRUKR-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesna kultura ukraińska: literatura, film, performance
3224-MILITARY-OG Semestr zimowy 2022/23 Military Anthropology - American perspective
3224-TRANG-OG Semestr zimowy 2022/23 Translatorium – język angielski
3224-WILNO-OG Semestr zimowy 2022/23 Życie kulturalne Wilna w okresie międzywojennym