Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3304-1DP1O-HIKF2-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia i kultura Francji Ip
3304-1DPXW-KL-027-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp: Czas i przestrzeń w literaturze XX wieku
3304-1DPXW-KL-029-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp: Obcość i bliskość literatury średniowiecznej
3304-1DPXW-KL-035-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp Literatura malgaska w języku francuskim (XX-XXI w.)
3304-1DPXW-KL-036-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp Jednostka a społeczeństwo w literaturze francuskiej XIX wieku
3304-1DZ1W-KL-002-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium literaturoznawcze - Panorama literatury francuskiej XVII w Ip/IIp
3304-2DXW-ST-47-OG Semestr zimowy 2022/23 Seminarium tematyczne: Współczesna semantyka leksykalna, czyli od leksemu do sieci semantycznych i systemów leksykalnych
3304-2DXW-ST-48-OG Semestr zimowy 2022/23 Seminarium tematyczne: Ocenianie wspierające w kontekście procesu kształcenia językowego. Język: francuski
3304-2DXW-ST-49-OG Semestr zimowy 2022/23 Seminarium tematyczne: Molier znany i nieznany
3304-2DXW-WM-DKZ1-OG Semestr zimowy 2022/23 Wykład monograficzny: Dyskursywna konstrukcja znaczenia
3304-2DXW-WM-MZA-OG Semestr zimowy 2022/23 Wykład monograficzny - Marivaux, zapoznany antylibertyn?
3304-2DXW-WM-WN-OG Semestr zimowy 2022/23 Wykład monograficzny – Wprowadzenie do francuskiej kultury popularnej