Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3322-AWP-OG Semestr zimowy 2022/23 Argumentacja w przestrzeni publicznej
3322-INTKI-OG Semestr zimowy 2022/23 Techniki komunikacji niewerbalnej
3322-KLJP-OG Semestr zimowy 2022/23 Krytyczna lektura prasy japońskiej
3322-KOMINT-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja w praktyce - rozpoznawanie problemów
3322-KOMINTEX-OG Semestr zimowy 2022/23 Komunikacja w praktyce - interpretacja i tworzenie tekstów użytkowych
3322-SFJ-OG Rok akademicki 2022/23 Studia z filozofii języka
3322-WPKSJ-OG Semestr zimowy 2022/23 Wybrane problemy kultury i praktycznej stylistyki języka polskiego