Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3620-1-PNK-OG Semestr zimowy 2022/23 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-AAKF-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Antropologia azerbejdżańskiej kultury. Fenomen heterogeniczności pogranicza
3620-ACSN-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Azja Centralna, środowisko naturalne, klimat, gospodarka i ludzie
3620-B2020-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Białoruś 2020
3620-B2020S-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Białoruś 2020 - suplement
3620-BEP-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Białoruskie elity polityczne: od homo sovieticus do elit narodowych
3620-BNTPN-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Białoruski nacjonalizm na tle procesów narodotwórczych w Europie w XIX i XX wieku
3620-CHKS-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Czechosłowacja - historia, kultura, społeczeństwo. 1918-1992
3620-CHWUR-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 A Concise History of the 300-year War: Ukraine-Russia Relations in the Post-Colonial Context
3620-DSUS-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Domestic sources of US foreign policy in the post-Soviet era
3620-EAI-OG Semestr zimowy 2022/23 Ethnicity and Imperia. East Central Europe in the national, confessional and cultural context
3620-EPPT-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Elity polityczne w procesie transformacji państw postradzieckich (Политические элиты в процессе трансформации постсоветских государств)
3620-ERSG-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Europa - Rosja. Stosunki geopolityczne z perspektywy historycznej
3620-FCMEW-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Formowanie cywilizacji miejskiej w Europie Wschodniej (na przykładzie Białorusi)
3620-GWESW-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej
3620-HPNH-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia praktyczna. Nauki historyczne w przestrzeni publicznej
3620-ISS-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 International Security Studies
3620-KKPPS-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Kaukaskie konflikty - przyczyny, przebieg i skutki
3620-KNR-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Konflikty narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej
3620-KPOP-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Czy Kaukaz Południowy to obszar postkolonialny? Bilans trzech dekad budowania państwowości
3620-KWHW-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Kuszenie wolnością: historia i władza w obiektywie kina sowieckiego
3620-LLZ-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Los ludności żydowskiej na polskich Kresach Wschodnich w czasie 2 wojny światowej
3620-LOP-OG Semestr zimowy 2022/23 Łacina od podstaw
3620-LOPK-OG Semestr zimowy 2022/23 Łacina od podstaw - kontynuacja
3620-MPN-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Mniejszość polska w Naddniestrzu: historia i współczesność
3620-NBNM-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Nationalism in the Balkans – national myths, culture, politics
3620-PCPP-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawa człowieka w państwach poradzieckiej Azji Środkowej
3620-PHPP-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka historyczna państw postsowieckich (Rosja, Ukraina, Białoruś)
3620-PNLB-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Projekty niepodległościowe Litwy i Białorusi (1905-2021)
3620-PSJT-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Państwo Słowackie ks. J. Tiso (1939 – 1945) we współczesnej słowackiej narracji historycznej
3620-PUEKP-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego
3620-PWZDR-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Polityka wschodnia. Źródła, doktryna i realizacja w pierwszych latach III RP
3620-RJPPK-OG Semestr zimowy 2022/23 Rozpad Jugosławii - przyczyny, przebieg, konsekwencje
3620-RKH-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Rosyjskie kino historyczne: XX i XXI wiek
3620-RKP1-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Rosjanie w Królestwie Polskim-propaganda carskiej władzy za panowania cesarza Aleksandra II (1855-1881)
3620-RMP-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Russia as a Multinational Polity
3620-RRUB-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Religie w Rosji, Ukrainie i Białorusi; przeszłość i współczesność
3620-RSPT-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Russian and Soviet Political Thought
3620-SOPP-H-OG Semestr zimowy 2022/23 "Swoi" i "Obcy". Polacy i Polska w dziejach Białorusi XIX-XX wieku
3620-SSKGL-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Syberia – środowisko, klimat, gospodarka i ludzie
3620-SST-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Stalin i stalinizm. O totalitaryzmie w ZSRR
3620-U2022-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Ukraina 2022
3620-UNN-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Ukraina. Narodziny narodu
3620-URPG-SP-OG(ćw) Semestr zimowy 2022/23 Ukraina, Rosja i polityka globalna. Ćwiczenia
3620-URPG-SP-OG(w) Semestr zimowy 2022/23 Ukraina, Rosja i polityka globalna. Wykład
3620-VH-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Václav Havel - pisarz, dysydent, prezydent
3620-VWOC-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Vilnius/Wilno. One City and many Histories
3620-WG-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesna Gruzja. Życie codzienne, społeczeństwo, kultura, polityka
3620-WHWNG-SP-OG Semestr zimowy 2022/23 Wojna hybrydowa - współczesne narzędzie (geo)polityki. Wymiar wschodnio-europejski
3620-ZOSP-H-OG Semestr zimowy 2022/23 Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim