Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3700-AL-ACE-OG Semestr zimowy 2022/23 The Art and Craft of the Essay
3700-AL-ADH-OG Semestr zimowy 2022/23 Architectural Discourse as Hermeneutics
3700-AL-ANEK-OG Semestr zimowy 2022/23 Arystofanes i Nietzsche: etyka komedii, utopia powrotu
3700-AZ-FAK-WSP-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do systemu prawa
3700-CS-CJLWZ-22-OG Rok akademicki 2022/23 Czas i jednostka ludzka na Wschodzie i Zachodzie
3700-CS-FAK-NKLSG-OG Semestr zimowy 2022/23 Natura i kultura w kulturze literackiej starożytnej Grecji.
3700-CS-HBL-22-OG Rok akademicki 2022/23 Historia Bałkanów
3700-CS-ORWK-22-OG Rok akademicki 2022/23 Ontologia rzeczywistości a wartości kulturowe na Wschodzie
3700-CS-PKM-22-OG Semestr zimowy 2022/23 Pogranicze w komunikacji miedzycywilizacyjnej: perspektywa Zachod-Wschod"
3700-CS-RS20-DSLC-OG Rok akademicki 2022/23 Decolonizing approaches to studying history and linguistic-cultural heritage. Methods, tools, results and challenges (research seminar)
3700-CS-SM-22-OG Rok akademicki 2022/23 Spotkania międzycywilizacyjne
3700-CS-TCN-22-OG Rok akademicki 2022/23 Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus kultur narodowych i kontekst europejski
3700-CS1-1-LAC1-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka łacińskiego z wykorzystaniem elementów językoznawstwa
3700-CS1-1-WHKG-OG Rok akademicki 2022/23 Wprowadzenie do historii i kultury starożytnej Grecji
3700-CS1-1-WHKR-OG Rok akademicki 2022/23 Wprowadzenie do historii i kultury rzymskiej
3700-CS1-2-HKES-OG Rok akademicki 2022/23 Historia kultury europejskiego średniowiecza
3700-CS1-2-HKFW-OG Rok akademicki 2022/23 Historia kultury francuskiej i włoskiej
3700-CS1-2-HSS-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia sztuki średniowiecznej
3700-CS1-2-IKZ-OG Rok akademicki 2022/23 Instytucje kulturalne i ich zasady
3700-CS1-2-LAC1-OG Semestr zimowy 2022/23 Nauka języka łacińskiego (2) z wykorzystaniem elementów językoznawstwa
3700-CS1-2-RAKLE-OG Rok akademicki 2022/23 Recepcja antyku w kulturze literackiej Europy
3700-CS1-2-RWE-OG Rok akademicki 2022/23 Renesans włoski i europejski
3700-CS1-2-SK-OG Rok akademicki 2022/23 Semiotyka kultury
3700-CS1-2-WKA-OG Semestr zimowy 2022/23 Współczesna kultura audiowizualna
3700-CS1-3-HKFRWL-OG Rok akademicki 2022/23 Historia kultury francuskiej i włoskiej (2)
3700-CS1-3-HKIAEE-OG Rok akademicki 2022/23 Historia kultury iberoamerykańskiej (2). Ekspandująca Europa a Ameryka Łacińska
3700-CS1-3-HSXIX-OG Semestr zimowy 2022/23 Historia sztuki XIX wieku
3700-CS1-3-MPN-OG Semestr zimowy 2022/23 Metodologia pracy naukowej
3700-CS1-3-TAES-OG Semestr zimowy 2022/23 Tradycje antyczne w Europie Środkowej
3700-CS2-1-DSM-OG Rok akademicki 2022/23 Dzieje Śródziemnomorza
3700-CS2-1-K-WL1-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium włoskie: Sztuka pisania (L'Arte di narrare) - poziom językowy B2+
3700-CS2-1-KFR121-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium francuskie: Opowiadanie
3700-CS2-1-MBK-OG Semestr zimowy 2022/23 Metody badań kulturoznawczych
3700-CS2-1-WSR-22-OG Rok akademicki 2022/23 Wstęp do studiów regionalnych - Śródziemnomorze w XIX–XX w. – konflikty, współpraca, wyzwania
3700-CS2-2-DWS-OG Rok akademicki 2022/23 Dzieje współczesnego Śródziemnomorza, XVIII-XXI w.
3700-CS2-2-K-HIS1-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium hiszpańskie: Współczesna Hiszpania. Kultura
3700-CS2-2-K-WL1-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze
3700-CS2-KHS-SSN-OG Semestr zimowy 2022/23 Konwersatorium hiszpańskie: Spotkania Starego i Nowego Świata
3700-CS2-PS-CHKSa-OG Semestr zimowy 2022/23 Chrześcijaństwo kręgu śródziemnomorskiego a islam i judaizm
3700-CS2-PS-KBP-OG Semestr zimowy 2022/23 Kresy. Bałkany. Polska. Świat
3700-CS2-SD-DM-OG Rok akademicki 2022/23 Deliberatorium Mediterraneum: Spotkania w świecie Śródziemnomorza: Centra wzrostu, linie podziału i regionalne przestrzenie
3700-FN-1-AIDLG-OG Semestr zimowy 2022/23 Analiza i interpretacja dzieł literatury greckiej w przekładach polskich
3700-FN-1-NJSGR-OG Rok akademicki 2022/23 Język starogrecki z elementami języka nowogreckiego
3700-FN-1-WDKGA-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do kultury Grecji antycznej (wraz z kanonem lektur w przekładach polskich)
3700-FN-1-WN-OG Semestr zimowy 2022/23 Wstęp do neogrecystyki
3700-FN-2-P-OG Semestr zimowy 2022/23 Prawosławie I
3700-FN-2-WHKB-OG Semestr zimowy 2022/23 Wprowadzenie do historii i kultury Bizancjum
3700-FN-KKB-OG Semestr zimowy 2022/23 Klucze kultury bizantyńskiej
3700-ISSC-BEBM-OG Semestr zimowy 2022/23 Borderlands: Central and Eastern Europe, the Balkans, and the Mediterranean Region
3700-ISSC-COB-OG Semestr zimowy 2022/23 Capitalism and Other Beasts