Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
4001-METDOK-OG Semestr zimowy 2022/23 Cyfrowe metody dokumentacji dziedzictwa kulturowego
4001-PAFOS-OG Semestr zimowy 2022/23 Archeologia a interdyscyplinarność – humanistyczny projekt badawczy w dobie współczesnego rozwoju nauki.
4001-PŁWAR2-OG Rok akademicki 2022/23 Na południe od Mezopotamii. Archeologia Półwyspu Arabskiego od neolitu do okresu przedislamskiego
4001-RZARCH-OG Semestr zimowy 2022/23 Rzymska architektura obronna w okresie pryncypatu (I-III wiek n.e.) – teichologia oraz poliorketyka
4001-STATR2-OG Rok akademicki 2022/23 Podstawy wnioskowania statystycznego dla humanistów z elementami R