Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
4208-Apm-OG Semestr zimowy 2022/23 Aktualne problemy miast i regionów
4208-Esg-OG Semestr zimowy 2022/23 Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji
4208-ITUS-OG Semestr zimowy 2022/23 Introduction to urban studies
4208-Jnp-OG Semestr zimowy 2022/23 Języki, narody i polityka
4208-PRRc-OG Semestr zimowy 2022/23 Planowanie rozwoju regionalnego i lokalnego-OGUN
4208-sEUR1-OG Semestr zimowy 2022/23 Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1
4208-SRUE-N-OG Semestr zimowy 2022/23 Społeczno – kulturowa charakterystyka regionów europejskich
4208-TiPR-OG Semestr zimowy 2022/23 Teorie i polityki rozwoju miast i regionów