Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Courses in foreign languages

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0000-UEC-D-OG Semestr letni 2022/23 Understanding Equality Course
0000-UEC-OG Semestr letni 2022/23 Understanding Equality Course
1900-CMS-OG Semestr letni 2022/23 Contemporary migration - social and economic consequences
1900-COTW-OG Semestr letni 2022/23 Cities of the World
1900-ECIA-OG Semestr letni 2022/23 Environmental change - from Ice Age to global warming
1900-GLST-OG Semestr letni 2022/23 Globalisation studies
1900-GOW-OG Semestr letni 2022/23 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr letni 2022/23 Global problems in the contemporary world
1900-IFAGIS-OG Semestr letni 2022/23 Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems
1900-MCE-OG Semestr letni 2022/23 Management of cold environments
1900-NEP-OG Semestr letni 2022/23 Natural environment of Poland
1900-SB-ER-OG Semestr letni 2022/23 Baltic Sea environment and its protection
1900-WBC-OG Semestr letni 2022/23 Wetlands - biodiversity and change
2100-MON-CHIR-OG Semestr letni 2022/23 Cultural Heritage in International Relations. Political and Legal Challenges
2100-MON-GEW2-OG Semestr letni 2022/23 Geopolitical Tuesdays II
2400-ZEWW830-OG Semestr letni 2022/23 Use of i-Tree tools in urban greenery management
2400-ZEWW834-OG Semestr letni 2022/23 English in the workplace
3202-S2WML12o-OG Semestr letni 2022/23 Multimodalność w rosyjskim Internecie
3202-S2WMLG12o-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do lingwistyki gender
3221-S2-FBA-WLB-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna literatura białoruska II
3222-GOS-OG Semestr letni 2022/23 Gramatyka opisowa języka ukraińskiego - składnia
3222-JPP4C-OG Semestr letni 2022/23 Język prawny i prawniczy (ukraiński)
3222-JUB1C[B2]-OG Semestr letni 2022/23 Język ukraiński w biznesie
3222-KP2K-OG Semestr letni 2022/23 Komparatystyka literacka
3222-LS2K-OG Semestr letni 2022/23 Leksykografia specjalistyczna
3222-NJA4C[B2]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (B2)
3222-NJA4CM[C1]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (C1)
3222-NJA6C[B2]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (B2)
3222-NJA6C[C1]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego (C1)
3222-NJAT4C[B1]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka angielskiego - język turystyki (B1)
3222-NJU4C[C2]-OG Semestr letni 2022/23 Nauka języka ukraińskiego (C2)
3222-ON3K-OG Semestr letni 2022/23 Onomastyka ukraińska i polska
3222-PL3K-OG Semestr letni 2022/23 Psycholingwistyka
3222-PR-A1-ON-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego – A1 (online)
3222-PR2C[A1]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (A1)
3222-PR2C[A2+]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (A2+)
3222-PR2C[B2+]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2+)
3222-PR3C[B2+]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2+)
3222-PR4C[B1]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B1)
3222-PR4C[B1+]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B1+)
3222-PR6C30[B2]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2)
3222-PR6C30[B2+]-OG Semestr letni 2022/23 Praktyczna nauka języka rosyjskiego (B2+)
3222-UTW4K-OG Semestr letni 2022/23 Ukraina - tradycja i współczesność
3222-WPR4C-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty tłumaczeniowe polsko-rosyjskie
3222-WRP2C-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty tłumaczeniowe rosyjsko-polskie (B2+)
3222-WRP6C-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty tłumaczeniowe rosyjsko-polskie (B2)
3304-2D1O-TRBK-OG Semestr letni 2022/23 TRAD: Przekład a badania kontrastywne
3304-2DXW-WM-LFA-OG Semestr letni 2022/23 Wykład monograficzny: Frankofońska literatura Ameryk: zagadnienia transkultury i metysażu" na poziomie zaawansowanym
3305-JKBA2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura baskijska A2
3305-JKBB2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura baskijska B2
3305-JKGA2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura galisyjska A2
3305-JKGB2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura galisyjska B2
3305-JKKA2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura katalońska A2
3305-JKKB2-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura katalońska B2
3305-JKKC1-OG Semestr letni 2022/23 Język i kultura katalońska C1
3320-KISE-OG Semestr letni 2022/23 Kultura i społeczeństwo Estonii
3402-01GFGP-OG Semestr letni 2022/23 Global Families, Glocal Problems
3600-ASAR-OG Semestr letni 2022/23 Ancient sites and states of the Azerbaijani region
3600-SBJ-OG Semestr letni 2022/23 Shinto and Buddhism in Japan
3600-TU-ARI-OG Semestr letni 2022/23 Azerbaijan in Russian Empire and under the Soviet rule
3600-TU-FPAZ-OG Semestr letni 2022/23 Foreign Policy of Azerbaijan
3620-EPPT-SP-OG Semestr letni 2022/23 Elity polityczne w procesie transformacji państw postradzieckich (Политические элиты в процессе трансформации постсоветских государств)
3620-HPD-H-OG Semestr letni 2022/23 Historia i polityka. Dyskurs o przeszłości w Europie Wschodniej i Rosji. (История и политика. Дискурс о прошлом в Восточной Европе и России.)
3620-I-SP-OG Semestr letni 2022/23 Institutionalism
3620-ISC-SP-OG Semestr letni 2022/23 The Intermarium states and challenges during the Russian-Ukrainian War
3620-ISS-SP-OG Semestr letni 2022/23 International Security Studies
3620-ITP-SP-OG Semestr letni 2022/23 Czy istnieje tożsamość postsowiecka? (Существует ли постсоветская идентичность? )
3620-REPIS-H-OG Semestr letni 2022/23 Russian ethnicity phenomenon in the internet sources – between high and popular culture
3620-RFPTPCE-OG Semestr letni 2022/23 Russian Foreign Policy Thinking in the post-Communist Era
3620-VWOC-H-OG Semestr letni 2022/23 Vilnius/Wilno. One City and many Histories
3700-AL-AP-OG Semestr letni 2022/23 Attunement to Place: The Mode of Place-Oriented Thinking
3700-AL-RVG-OG Semestr letni 2022/23 Reading Van Gogh
3700-CS-HKH-OG Semestr letni 2022/23 Klasyka kina hiszpańskiego. Obraz społeczeństwa Hiszpanii w kinematografii lat 50-60. XX wieku.
3700-CS-WK-20-OG Semestr letni 2022/23 Włochy w kinie (Il Cinema italiano contemporaneo) - poziom językowy B2+
3700-CS2-1-K-WL2-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium włoskie: sztuka pisania (poziom językowyB2+)
3700-CS2-2-K-WL2-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze (poziom językowy B2+)
3700-CS2-K-FR-22-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium francuskie: Autobiografia i autofikcja we francuskojęzycznej literaturze i filmie
3700-CS2-K-HIS2-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium hiszpańskie: Współczesna Hiszpania. Polityka
3700-CS2-KHS-K-22-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium hiszpańskie: Kobiety w przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej Ameryce
3700-ISSC-CSCWS-OG Semestr letni 2022/23 Caring for, Social Care and Welfare State
3700-ISSC-CSSR-OG Semestr letni 2022/23 Complex Systems and Systemic Risk - Interdisciplinary Perspectives
3700-ISSC-ECRR-OG Semestr letni 2022/23 Environment Change and Related Risks
3700-ISSC-MCS-OG Semestr letni 2022/23 Methods in Cultural Studies
3700-ISSC-MIN-OG Semestr letni 2022/23 Migration and Inequalities
3700-ISSC-MIRP-OG Semestr letni 2022/23 Minority and Indigenous Rights in Practice
3700-ISSC-SLSC-OG Semestr letni 2022/23 Spanish Literature and Social Change
3700-ISSC-SPIC-OG Semestr letni 2022/23 Social Participation and Intercultural Communication
3700-ISSC-WPRP-OG Semestr letni 2022/23 Wilamowice. Participatory Research in Practice
4001-HERSTU-OG Semestr letni 2022/23 Introduction to Heritage Studies
4003-CUE-OG Semestr letni 2022/23 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4024-APSiE-OG Semestr letni 2022/23 Academic Public Speaking in English
4024-CSFA-OG Semestr letni 2022/23 COMMUNICATION SKILLS FOR ACCOUNTING
4024-LSIBC-OG Semestr letni 2022/23 LEGAL SKILLS: NEGOTIATING, ADVISING & INTERACTING IN THE BUSINESS CONTEXT
4024-NSK-OG Semestr letni 2022/23 Au carrefour des cultures – île Maurice
4024-PSiE-OG Semestr letni 2022/23 Public Speaking in English
4024-RJKG-OG Semestr letni 2022/23 Gatunki i kierunki w kinematografii rosyjskojęzycznego obszaru kulturowego
4024-SNS-OG Semestr letni 2022/23 Skazani na sąsiedztwo ( Приговорены к соседству )
4024-SzD-OG Semestr letni 2022/23 The Art of Debating
4024-TWDA-OG Semestr letni 2022/23 Małe (dramatyczne) co nieco dla każdego, czyli 10-minute plays. Wybrane trendy we współczesnym dramacie amerykańskim. ( The Other American Drama - 10-minute plays)
4024-TWDAN-OG Semestr letni 2022/23 10 minut plays odsłona druga, czyli wyrwij się codzienności (10-minute plays on stage, or break out of everyday life)i
4024-WKR-OG Semestr letni 2022/23 Współczesne kino rosyjskie ( Contemporary Russian Cinema)
4024-ZDR-OG Semestr letni 2022/23 Zagadkowa dusza rosyjska (Загадочная русская душа)
4219-SF025-OG Semestr letni 2022/23 Introduction to Politics (Wstęp do polityki)