Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1300-WKGL-OG Semestr letni 2022/23 Katastrofy geologiczne (kurs internetowy)
1900-GLST-OG Semestr letni 2022/23 Globalisation studies
1900-SG-OG Semestr letni 2022/23 Studia nad globalizacją (kurs internetowy)
2400-INTER-EXVBA2-OG Semestr letni 2022/23 Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz. 2
2400-INTER-EZE-OG Semestr letni 2022/23 Eksperymentowanie z ekonomią (kurs internetowy)
2400-INTER-MFEX-OG Semestr letni 2022/23 Modelowanie finansowe w programie MS Excel
2400-INTER-MIK2-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do mikroekonomii - część 2 (kurs internetowy)
2400-ZEWW845-OG Semestr letni 2022/23 Wyzwania gospodarki cyfrowej
2400-ZEWW846-OG Semestr letni 2022/23 Efektywna analiza danych w programie MS Excel
2600-DSt-OG Semestr letni 2022/23 Data storytelling
2600-MADEE-OG Semestr letni 2022/23 Modelowanie i analiza danych ekonomicznych w Excelu (kurs internetowy)
2600-ME-OG Semestr letni 2022/23 Microsoft Excel - kurs podstawowy (kurs internetowy)
2600-PASSPSS-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy analiz statystycznych w pakiecie SPSS
2600-PO-OG Semestr letni 2022/23 Patologie organizacyjne
2700-L-RPZK-OG Semestr letni 2022/23 Różne przypadki z życia książki
2700-PIKZ-OG Semestr letni 2022/23 Polonijne instytucje kultury za granicą
2700-PJZ-OG Semestr letni 2022/23 Prawo i język - kurs internetowy
2700-PPRT-OG Semestr letni 2022/23 Poprawna polszczyzna. Praktyczna stylistyka i redakcja tekstu
2700-TASL-OG Semestr letni 2022/23 Tajemnice słów. Historia i dzieje kultury polskiej zapisane w języku
3001-OIC-OG Semestr letni 2022/23 Oglądać i czytać. Wybrane zagadnienia związków tekstu i obrazu
3003-PAT-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy antroponimii – co mówi o mnie moje imię i nazwisko
3305-PKB-OG Semestr letni 2022/23 Panorama Kultury Brazylijskiej (kurs internetowy)
4003-CUE-OG Semestr letni 2022/23 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)