Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0000-ERMD2-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Elementy retoryki i moderowanie dyskusji w pracy nauczyciela– Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-GRY-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Grywalizacja - czy edukacja może być rozrywką? - Klinika Kariery Przyszłego Nauczyciela
0000-JPCP3-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-KAPN3-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Karty animacyjne w pracy nauczyciela, wychowawcy i terapeuty (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-KRPDUW-D-OG Semestr letni 2022/23 Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW - szkoły doktorskie
0000-KRPDUW-OG Semestr letni 2022/23 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
0000-MMP-OG Semestr letni 2022/23 Mobbing w miejscu pracy – zapobieganie, rozpoznawanie i reagowanie
0000-MWPN5-OG Semestr letni 2022/23 Mindfulness w pracy nauczyciela (edycja 5.) - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-ND-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Jak nauczać dwujęzycznie przedmiotów niejęzykowych? Nauczanie dwujęzyczne w teorii i praktyce – Klinika Kariery
0000-PMSnU-OG Semestr letni 2022/23 Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni
0000-SAN-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Storytelling – budowa i analiza narracji w komunikacji międzykulturowej - Klinika Kariery Przyszłego Nauczyciela
0000-TSNP2-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Troska o siebie pedagoga/nauczyciela (edycja 2.) – Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
0000-UEC-D-OG Semestr letni 2022/23 Understanding Equality Course
0000-UEC-OG Semestr letni 2022/23 Understanding Equality Course
0000-ZZK-KKPN-OG Semestr letni 2022/23 Skuteczne zarządzanie zespołem klasowym - aspekty dydaktyczne i wychowawcze
1000-00HM2-OG Semestr letni 2022/23 Historia matematyki II
1100-KLI-OG Semestr letni 2022/23 Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu ekologicznego.
1900-3FTS3-OG Semestr letni 2022/23 Wyspy tropikalne
1900-APNiM-OG Semestr letni 2022/23 Amerykańskie Parki Narodowe i miasta: Stany Zjednoczone Ameryki
1900-CMS-OG Semestr letni 2022/23 Contemporary migration - social and economic consequences
1900-COTW-OG Semestr letni 2022/23 Cities of the World
1900-GLST-OG Semestr letni 2022/23 Globalisation studies
1900-GOW-OG Semestr letni 2022/23 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr letni 2022/23 Global problems in the contemporary world
1900-KPNK-OG Semestr letni 2022/23 Kolonializm, postkolonializm, neokolonializm
1900-SG-OG Semestr letni 2022/23 Studia nad globalizacją (kurs internetowy)
2100-4EU-CDIA-OG Semestr letni 2022/23 Culture, Democracy, International Affairs through the lens of Area Studies
2100-MON-ANDS-OG Semestr letni 2022/23 Analiza danych społecznych
2100-MON-ARMI-OG Semestr letni 2022/23 Arbitraż międzynarodowy
2100-MON-BAZJ-OG Semestr letni 2022/23 Biznes w Azji
2100-MON-BEMI-OG Semestr letni 2022/23 Bezpieczeństwo militarne
2100-MON-BEPP-OG Semestr letni 2022/23 Bezpieczeństwo państw Południa
2100-MON-BIOE-OG Semestr letni 2022/23 Biznes i turystyka na obszarze euroazjatyckim
2100-MON-CHIR-OG Semestr letni 2022/23 Cultural Heritage in International Relations. Political and Legal Challenges
2100-MON-CIZZC-OG Semestr letni 2022/23 Ciągłość i zmiana - historyczne źródła zachowania Chin na arenie międzynarodowej
2100-MON-CUPO-OG Semestr letni 2022/23 Culture and Politics - Visual politics
2100-MON-DEPO-OG Semestr letni 2022/23 Decydowanie w polityce
2100-MON-DIRP-OG Semestr letni 2022/23 Diplomatic Practice
2100-MON-ECME-OG Semestr letni 2022/23 Economics challenges in the Middle East and North Africa
2100-MON-EPPP-OG Semestr letni 2022/23 Ekonomia polityczna państw Południa
2100-MON-ESPU-OG Semestr letni 2022/23 Etyka sfery publicznej (kurs internetowy)
2100-MON-EUOS-OG Semestr letni 2022/23 Europejski obszar społeczny
2100-MON-EUPO-OG Semestr letni 2022/23 European Union Politics and Policies: Theories and Applications
2100-MON-GEW2-OG Semestr letni 2022/23 Geopolitical Tuesdays II
2100-MON-GKEU-OG Semestr letni 2022/23 Globalizacja i kryzys rozwoju w Europie
2100-MON-HIKA-OG Semestr letni 2022/23 Historia Karaibów
2100-MON-HKPP-OG Semestr letni 2022/23 Historia, kultura i cywilizacja państw Południa
2100-MON-HLSZ-OG Semestr letni 2022/23 Handel ludźmi i jego zwalczanie w Stanach Zjednoczonych
2100-MON-HOPO-OG Semestr letni 2022/23 Housing Policy
2100-MON-KACZ-OG Semestr letni 2022/23 Kościół a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-KAUW-OG Semestr letni 2022/23 Kontrola i audyt wewnętrzny
2100-MON-KEAP-OG Semestr letni 2022/23 Kulturowo-etniczne aspekty polityki społecznej
2100-MON-KKKZ-OG Semestr letni 2022/23 Katastrofy, kryzysy i klęski żywiołowe w Polsce
2100-MON-LAKR-OG Semestr letni 2022/23 Laboratorium kryminologiczne
2100-MON-LOBB-OG Semestr letni 2022/23 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce - aktorzy, strategie i metody działań. Wprowadzenie do problematyki
2100-MON-MKEU-OG Semestr letni 2022/23 Modele kapitalizmu w Europie
2100-MON-MMII-OG Semestr letni 2022/23 Migration movement and integration of immigrants
2100-MON-MOAD-OG Semestr letni 2022/23 Modernizacja administracji
2100-MON-MSIE-OG Semestr letni 2022/23 Media społecznościowe i e-handel: wpływ cyfrowe technologii na stosunki międzynarodowe
2100-MON-MWTO-OG Semestr letni 2022/23 Międzynarodowy System Handlowy WTO
2100-MON-OPCP-OG Semestr letni 2022/23 Operacje w cyberprzestrzeni
2100-MON-OPEU-OG Semestr letni 2022/23 Ochrona praw człowieka w Europie
2100-MON-OTSZ-OG Semestr letni 2022/23 Organizacja i technika służby zagranicznej państw Azji
2100-MON-PATP-OG Semestr letni 2022/23 Paradiplomacy: Theory and Practice
2100-MON-PEK-OG Semestr letni 2022/23 Polityka energetyczna i klimatyczna
2100-MON-PGCI-OG Semestr letni 2022/23 Prawo gospodarcze i handlowe Indii i Chin
2100-MON-PIAD-OG Semestr letni 2022/23 Pozyskiwanie informacji, analiza dezinformacji, bezpieczeństwo
2100-MON-PIBS-OG Semestr letni 2022/23 Polityka i bezpieczeństwo społeczne
2100-MON-PLME-OG Semestr letni 2022/23 Political Liberalization in the Middle East
2100-MON-POHI-OG Semestr letni 2022/23 Polityka historyczna
2100-MON-POWS-OG Semestr letni 2022/23 Polska i Wschód
2100-MON-PPOZ-OG Semestr letni 2022/23 Poszukiwanie przez Policję osób zaginionych - aspekty teoretyczne i praktyczne
2100-MON-PRL-OG Semestr letni 2022/23 PRL - historia zwykłych ludzi
2100-MON-RSEU-OG Semestr letni 2022/23 Ruchy społeczne w Europie
2100-MON-RWSM-OG Semestr letni 2022/23 Rynki wschodzące w stosunkach międzynarodowych
2100-MON-SETP-OG Semestr letni 2022/23 Stosunki etniczne w Polsce: perspektywa historyczna i współczesna
2100-MON-SKPE-OG Semestr letni 2022/23 Systemy konstytucyjne państw euroazjatyckich
2100-MON-SOIS-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia instytucji społecznych
2100-MON-SPLR-OG Semestr letni 2022/23 Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
2100-MON-SPUE-OG Semestr letni 2022/23 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy: wizje i praktyka
2100-MON-TPEU-OG Semestr letni 2022/23 Transformacja polityczna w państwach euroazjatyckich
2100-MON-TREN-OG Semestr letni 2022/23 Trendy ewolucji rynku pracy
2100-MON-WAAN-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty analityczne
2100-MON-WFUZ-OG Semestr letni 2022/23 Wykorzystywanie funduszy zagranicznych w budowie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze poradzieckim
2100-MON-WIPO-OG Semestr letni 2022/23 Wizerunek w polityce
2100-MON-WPPM-OG Semestr letni 2022/23 Współczesne przywództwo polityczne. Modele i praktyka
2100-ZIP-GPPI-OG Semestr letni 2022/23 Great Power Politics and the International Order: Theories and Applications
2102-MON-OBMA-OG Semestr letni 2022/23 Oblicza makiawelizmu
2102-MON-WAKM-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty kreatywnego myślenia
2103-MON-HSPP-OG Semestr letni 2022/23 Historia społeczno-polityczna współczesnej Polski
2103-MON-SPDB-OG Semestr letni 2022/23 Skandynawskie państwa dobrobytu
2104-MON-HNPZ-OG Semestr letni 2022/23 Historia niemieckiej polityki zagranicznej 1914-1945
2104-MON-PUSA-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna USA
2104-MON-PZBR-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna Brazylii
2104-MON-PZCH-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna Chin
2104-MON-PZI-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna Indii
2104-MON-PZIZ-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna Izraela
2104-MON-ZRN-OG Semestr letni 2022/23 Polityka zagraniczna RPA i Nigerii
2200-1CK006-OG Semestr letni 2022/23 Kryminalistyka - ćwiczenia
2200-1CW05-OG Semestr letni 2022/23 Corporate Governance: Facts and Myths
2200-1CW06-OG Semestr letni 2022/23 Prawo karne i etyka
2200-1CW07-OG Semestr letni 2022/23 Przezorny zawsze ubezpieczony - o ubezpieczeniach w życiu codziennym
2200-1CWPA89-OG Semestr letni 2022/23 Towards European Constitutionalism
2200-1CWPC129-OG Semestr letni 2022/23 Prawo wekslowe
2200-1CWPC33-OG Semestr letni 2022/23 Prawo reklamy
2200-1CWPC93-OG Semestr letni 2022/23 Prawo farmaceutyczne
2200-1CWPP10-OG Semestr letni 2022/23 Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego
2200-1CWPP39-OG Semestr letni 2022/23 Dzieje filozofii
2200-1I002-OG Semestr letni 2022/23 Łacina w terminologii prawniczej
2200-1I031-OG Semestr letni 2022/23 Prawo ochrony przyrody
2200-1I033-OG Semestr letni 2022/23 Intellectual property in international and EU law
2200-1I034-OG Semestr letni 2022/23 Etyka prawnicza
2200-1I035-OG Semestr letni 2022/23 Ustrój i prawo Państwa Polskiego w XX wieku
2200-1I037-OG Semestr letni 2022/23 Nauka prawa w Warszawie i na ziemiach polskich
2200-1I038-OG Semestr letni 2022/23 Człowiek a sztuczna inteligencja
2200-1I043-OG Semestr letni 2022/23 Skarb Państwa w obrocie gospodarczym
2200-1I045-OG Semestr letni 2022/23 Prawo spółek handlowych
2200-1I048-OG Semestr letni 2022/23 Legisprudencja: legislacja, regulacja i polityka prawa
2200-1I050-OG Semestr letni 2022/23 Psychologia kryminalistyczna
2200-1I051-OG Semestr letni 2022/23 Prawo w literaturze i sztuce
2200-1I052-OG Semestr letni 2022/23 Klinika mediacji
2200-1K006-OG Semestr letni 2022/23 Kryminalistyka
2200-1S153-OG Semestr letni 2022/23 Wielkie procesy sądowe i ich społeczne znaczenie
2200-1S181-OG Semestr letni 2022/23 Kodyfikacja i unifikacja prawa prywatnego w Polsce XX w.
2200-1S225-OG Semestr letni 2022/23 Prawo wyznaniowe państw europejskich
2200-1S407-OG Semestr letni 2022/23 Church and State in Europe
2200-1W018-OG Semestr letni 2022/23 Kultura prawna I Rzeczypospolitej: praktyka a realia społeczne i polityczne
2200-1W079-OG Semestr letni 2022/23 Rodzina wczoraj i dziś
2200-1W080-OG Semestr letni 2022/23 Rzymskie korzenie współczesnych instyucji prawa cywilnego - prawo spadkowe
2200-1W081-OG Semestr letni 2022/23 Rzymskie korzenie współczesnych instytucji prawa cywilnego - prawo zobowiązań i rzeczowe
2200-1W138-OG Semestr letni 2022/23 Intelektualne podstawy zachodniej kultury prawnej
2200-1W139S-OG Semestr letni 2022/23 Antylegalizm w tradycji rosyjskiej
2200-1W140S-OG Semestr letni 2022/23 Życie społeczne z perspektywy rynku: rozwój teorii ekonomicznej
2200-1W143S-OG Semestr letni 2022/23 Zachodnia tradycja prawna - wprowadzenie
2300-CWZ-OG Semestr letni 2022/23 Człowiek wobec zła: kontekst filozoficzno-kulturowy
2300-DMPXX-OG Semestr letni 2022/23 Dziecko i młodzież w propagandzie XX w.
2300-FILM-GC-OG Semestr letni 2022/23 Filmowe gatunki i cykle
2300-HD-OG Semestr letni 2022/23 Historia dzieciństwa
2300-KK2-OG Semestr letni 2022/23 Kino kontrkultury II
2300-KKS-OG Semestr letni 2022/23 Kultura książki
2300-KPKP-OG Semestr letni 2022/23 Kultura popularna: konteksty polityczne
2300-KZS-OG Semestr letni 2022/23 Kultura żywego słowa
2300-NO-OG Semestr letni 2022/23 Niesamowite oświecenie. Kolekcjonerstwo, świętowanie i widowiska - nowe formy edukacji
2300-OK-OG Semestr letni 2022/23 Oblicza kontestacji: od subkultur młodzieżowych do kultury alternatywnej
2300-PBEP-OG Semestr letni 2022/23 "I tak żyje polska baba" - edukacja Polek w XVI-XVIII w.
2300-TSz-OG Semestr letni 2022/23 Tabu w sztuce
2500-F04-OG Semestr letni 2022/23 Climate Change “101” - Interdisciplinary introduction to the contemporary climate crisis
2500-F07-OG Semestr letni 2022/23 Psychologiczne podstawy myślenia kolektywnego: stereotypy, uprzedzenia, dehumanizacja, teorie spiskowe
2500-PL-PS-OB1L-2-OG Semestr letni 2022/23 Psychologia procesów poznawczych I
2500-PL-PS-OB1L-3-OG Semestr letni 2022/23 Biologiczne mechanizmy zachowania II
2500-PL-PS-OB1L-4-OG Semestr letni 2022/23 Historia myśli psychologicznej
2500-PL-PS-OB2L-3-OG Semestr letni 2022/23 Psychologia społeczna
2500-PL-PS-OB3L-1-OG Semestr letni 2022/23 Psychologia kliniczna
2600-BBB-OG Semestr letni 2022/23 Bohaterowie i barbarzyńcy biznesu. Jak się od nich uczyć? Czego unikać?
2600-BIZPLAN-OG Semestr letni 2022/23 Biznesplan
2600-BUDPOZ-OG Semestr letni 2022/23 Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
2600-DSt-OG Semestr letni 2022/23 Data storytelling
2600-GS-OG Semestr letni 2022/23 Gry strategiczne jako narzędzie zarządzania
2600-KIPZ-OG Semestr letni 2022/23 Komunikacja interpersonalna i praca w zespole
2600-LWO-OG Semestr letni 2022/23 Logistyka w współczesnych organizacjach
2600-MADEE-OG Semestr letni 2022/23 Modelowanie i analiza danych ekonomicznych w Excelu (kurs internetowy)
2600-ME-OG Semestr letni 2022/23 Microsoft Excel - kurs podstawowy (kurs internetowy)
2600-PASSPSS-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy analiz statystycznych w pakiecie SPSS
2600-PO-OG Semestr letni 2022/23 Patologie organizacyjne
2600-PPRK-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy prawa rynku kapitałowego
2600-PRAWASP-OG Semestr letni 2022/23 Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
2600-PRZED-OG Semestr letni 2022/23 Przedsiębiorczość
2600-PTKOMERW-OG Semestr letni 2022/23 Przedsiębiorczość technologiczna i komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka
2600-SD-OG Semestr letni 2022/23 Siła i dramat. W jaki sposób doświadczenie Żydów na ziemiach polskich uczy sztuki przedsiębiorczości
2600-ZS-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie sobą
2600-ZT-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie technologiami
2700-ESPW-OG Semestr letni 2022/23 Przewodnik miejski. Edukacyjne spacery po Warszawie
2700-KOSP-OG Semestr letni 2022/23 Komunikacja sponsoringowa
2700-M-KPWKXIXW-OG Semestr letni 2022/23 Książka i prasa w kulturze XIX wieku
2700-MESW-OG Semestr letni 2022/23 Media w świecie
2700-PJZ-OG Semestr letni 2022/23 Prawo i język - kurs internetowy
2700-PPRT-OG Semestr letni 2022/23 Poprawna polszczyzna. Praktyczna stylistyka i redakcja tekstu
2700-TASL-OG Semestr letni 2022/23 Tajemnice słów. Historia i dzieje kultury polskiej zapisane w języku
2700-UNRM-OG Semestr letni 2022/23 Umowy na rynku mediów
2700-ZSK-OG Semestr letni 2022/23 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
3401-0ETW-OG Semestr letni 2022/23 Etyka współczesności
3401-0GSR-OG Semestr letni 2022/23 Warsztat badawczy GENDER SENSITIVE RESEARCH
3401-0KIRP-OG Semestr letni 2022/23 Komunikacja interpersonalna w relacji pomocy
3401-0KSP-OG Semestr letni 2022/23 Konflikty społeczne w przestrzeni miejskiej
3401-0MAPK-OG Semestr letni 2022/23 Media a proces karny
3401-0MPK-OG Semestr letni 2022/23 Międzynarodowe prawo karne
3401-0NJO-OG Semestr letni 2022/23 Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej
3401-0PPRP-OG Semestr letni 2022/23 Psychospołeczne podstawy relacji pomocy
3401-0RZWP-OG Semestr letni 2022/23 Rodzina z wieloma problemami - warsztat edukacyjny
3401-0SE-OG Semestr letni 2022/23 „Scandinavian Exceptionalism”? Kultura, prawo, przestępczość w Norwegii i norweskiej części Arktyki – wybrane problemy
3401-0SWRN-OG Semestr letni 2022/23 System wspierania i resocjalizacji nieletnich w Polsce i w wybranych krajach
3401-0ŚU-OG Semestr letni 2022/23 Śmierć i umieranie we współczesnym świecie
3401-0ŚUz-OG Semestr letni 2022/23 Śmierć i umieranie we współczesnym świecie
3401-0TPS-OG Semestr letni 2022/23 Teorie porządku społecznego
3401-0WAP-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty autoprezentacji
3401-0WG-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do gerontologii
3401-0WON-OG Semestr letni 2022/23 Współczesne oblicza narcyzmu - wybrane koncepcje, fakty i mity
3401-0WUT-OG Semestr letni 2022/23 Warsztaty umiejętności trenerskich
3402-00-PSYCHP-OG Semestr letni 2022/23 Psychologia polityki
3402-00-PZSP-OG Semestr letni 2022/23 Zabójstwo i polityka. Studia przypadków
3402-00APWTPP-OG Semestr letni 2022/23 Avanti popolo! Włoska teoria, polska praktyka
3402-00KKU1-OG Semestr letni 2022/23 Konflikt Kultur 1
3402-00PCZL1-OG Semestr letni 2022/23 Prawa człowieka 1
3402-00SEFP-OG Semestr letni 2022/23 Strategie emancypacji, formy protestu
3402-00SQUEER-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia Queer
3402-00WWE-OG Semestr letni 2022/23 Wielkie wyprawy etnograficzne
3402-01-PiS-OG Semestr letni 2022/23 Podmiot i suweren - filozofia polityczności
3402-01GFGP-OG Semestr letni 2022/23 Global Families, Glocal Problems
3402-10GWM-OG Semestr letni 2022/23 Gender w mediach
3402-10JPHLGBT-OG Semestr letni 2022/23 Jak pisać historię LGBT+?
3402-10SPDL-OG Semestr letni 2022/23 Społeczna i prawna sytuacja dziecka
3402-10SRRL-OG Semestr letni 2022/23 Socjalizacja i rozwój w rodzinie
3402-10SWOTDL-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia wiązań - od Tarde'a do Latoura
3402-10UDALWD-OG Semestr letni 2022/23 Urban diversity and living with difference: current perspectives on social encounters
3500-CPS-LCEM-OG Semestr letni 2022/23 Ludobójstwa, czystki etniczne, masakry
3500-CPS-SOCP-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia przestępczości: spory wokół polityki karania
3500-FAK-DEMSPOL-OG Semestr letni 2022/23 Demografia społeczna
3500-FAKL-ANTWIZ-OG Semestr letni 2022/23 Antropologia wizualna
3500-FAKL-SKW-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia kampanii wyborczej
3500-FAKL-SOCIS-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia interakcji społecznych
3500-FAKL-SOCPRA-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia prawa
3500-FAKL-TG-OG Semestr letni 2022/23 Teoria gier w socjologii i naukach politycznych
3500-FAKLM-SOCPŁ-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia płci
3500-FAKM-SOCKULT-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia kulturowa. Nowe orientacje
3500-FAKM-SOCLOK-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia lokalności
3500-FAKMSPIIIRP-OG Semestr letni 2022/23 System polityczny III RP: perspektywa nowego instytucjonalizmu
3600-MT-ZSKASM-OG Semestr letni 2022/23 Zagadnienia społeczno-kulturowe Azji Środkowej i Mongolii
3600-MT-ZSKT-OG Semestr letni 2022/23 Zagadnienia społeczno-kulturowe Tybetu
3620-B2020-SP-OG Semestr letni 2022/23 Białoruś 2020
3620-CSD-SP-OG Semestr letni 2022/23 Czechosłowaccy dysydenci
3620-DOPCO-SP-OG Semestr letni 2022/23 Dysydenci, obrońcy praw człowieka, opozycjoniści. Ludzie wolni przeciwko autorytaryzmowi w ZSRR. Od Odwilży do pierestrojki
3620-EPPT-SP-OG Semestr letni 2022/23 Elity polityczne w procesie transformacji państw postradzieckich (Политические элиты в процессе трансформации постсоветских государств)
3620-GBRU-SP-OG Semestr letni 2022/23 Gospodarki Białorusi, Rosji i Ukrainy w świetle teorii ekonomicznych
3620-GWESW-SP-OG Semestr letni 2022/23 Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej
3620-I-SP-OG Semestr letni 2022/23 Institutionalism
3620-ISC-SP-OG Semestr letni 2022/23 The Intermarium states and challenges during the Russian-Ukrainian War
3620-ISS-SP-OG Semestr letni 2022/23 International Security Studies
3620-ITP-SP-OG Semestr letni 2022/23 Czy istnieje tożsamość postsowiecka? (Существует ли постсоветская идентичность? )
3620-KKPPS-SP-OG Semestr letni 2022/23 Kaukaskie konflikty - przyczyny, przebieg i skutki
3620-KPOP-SP-OG Semestr letni 2022/23 Czy Kaukaz Południowy to obszar postkolonialny? Bilans trzech dekad budowania państwowości
3620-KPS-SP-OG Semestr letni 2022/23 Kobieta (Post)Sowiecka
3620-KRPT-SP-OG Semestr letni 2022/23 Kierunki rozwoju postradzieckich transformacji: problemy binarnego myslenia
3620-NPPS-SP-OG Semestr letni 2022/23 Narody na pograniczu na przykładzie Spisza
3620-ORKR-SP-OG Semestr letni 2022/23 Orientalizm i rasizm w kolonializmie rosyjskim (sowieckim)
3620-PUEKP-SP-OG Semestr letni 2022/23 Polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego
3620-RFPTPCE-OG Semestr letni 2022/23 Russian Foreign Policy Thinking in the post-Communist Era
3620-RKP2-SP-OG Semestr letni 2022/23 Rosjanie w Królestwie Polskim-propaganda carskiej władzy za panowania cesarza Aleksandra III (1881-1894)
3620-SKASAI-OG Semestr letni 2022/23 Sytuacja kobiet w Azji Środkowej, Afganistanie i Iranie
3620-U2022-SP-OG Semestr letni 2022/23 Ukraina 2022
3620-WG-SP-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna Gruzja. Życie codzienne, społeczeństwo, kultura, polityka
3620-WHWNG-SP-OG Semestr letni 2022/23 Wojna hybrydowa - współczesne narzędzie (geo)polityki. Wymiar wschodnio-europejski
3620-WMW-SP-OG Semestr letni 2022/23 Wilno jako miasto wieloetniczne
3620-WUPM-SP-OG Semestr letni 2022/23 Wojna na Ukrainie. Polityczno-militarne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i świata
4003-ASQ-OG Semestr letni 2022/23 Alternatywy status quo
4003-C-Europa-OG Semestr letni 2022/23 Cyfrowa Europa
4003-CUE-OG Semestr letni 2022/23 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4003-GRST-OG Semestr letni 2022/23 Gra strategiczna
4003-IFE-OG Semestr letni 2022/23 Ideowe fundamenty Europy
4003-ŁPP-OG Semestr letni 2022/23 Ład światowy po pandemii
4003-MKWE-OG Semestr letni 2022/23 Modele kapitalizmu w Europie
4003-OPCE-OG Semestr letni 2022/23 Ochrona praw człowieka w Europie
4003-SIS-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia instytucji społecznych
4003-WPUE-OG Semestr letni 2022/23 Wstęp do prawa Unii Europejskiej
4016-SIECISPOL-OG Semestr letni 2022/23 Sieci społeczne i ich analiza
4016-SPOL2.0-OG Semestr letni 2022/23 Społeczeństwo 2.0 – nowe technologie a procesy społeczne
4030-PiESZ-OG Semestr letni 2022/23 Prawny i etyczny status zwierząt
4208-BEPP-OG Semestr letni 2022/23 Ankiety, eksperymenty, wywiady - badania efektów polityk publicznych
4208-DoTP-OG Semestr letni 2022/23 Debaty o transporcie i mobilności
4208-Epm-OG Semestr letni 2022/23 Ekonomia polityczna miast
4208-GMiRM-OG Semestr letni 2022/23 Geografia miast i regionów metropolitalnych1
4208-JdW-OG Semestr letni 2022/23 Jak działa Warszawa? Praktyczne warsztaty z ulepszania miasta
4208-KwM-OG Semestr letni 2022/23 Konflikt w mieście – ruchy miejskie, mobilizacja, obywatelskość
4208-M3TOZ-OG Semestr letni 2022/23 Teoria organizacji i zarządzania-wykład
4208-RiR-OG Semestr letni 2022/23 Regionalizmy i ruchy separatystyczne/niepodległościowe w Europie
4208-sEUR2-OG Semestr letni 2022/23 Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN2
4208-SOEw-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia struktur gospodarczych i politycznych - wykład
4208-SRL-OG Semestr letni 2022/23 Systematyczny przegląd literatury
4208-ULic-OG Semestr letni 2022/23 Urban Lab: investigating contemporary city
4208-WTK-OG Semestr letni 2022/23 Współczesny transport kolejowy
4219-SB061-OG Semestr letni 2022/23 God versus Atheism in 21st Century in the U.S. (Bóg i ateizm w XXI wieku w USA)
4219-SC0011-OG Semestr letni 2022/23 American Narratives of Homelessness. Literary Anthropology (Amerykańskie opowieści o bezdomności. Antropologia literacka.)
4219-SD0030-OG Semestr letni 2022/23 Football in Latin America (Futbol w Ameryce Łacińskiej)
4219-SD0069-OG Semestr letni 2022/23 From Citizen Kane to The Social Network: Masterpieces of American Cinema (Od Obywatela Kane'a do The Social Network: Arcydzieła amerykańskiego kina)
4219-SD0070-OG Semestr letni 2022/23 History of African American Theater (Historia teatru afroamerykańskiego)
4219-SF025-OG Semestr letni 2022/23 Introduction to Politics (Wstęp do polityki)
4219-SG050-OG Semestr letni 2022/23 The United States in the Global Security System (Stany Zjednoczone w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa)
4901-ASKAC-OG Semestr letni 2022/23 Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique
4901-SFSSH-OG Semestr letni 2022/23 Seminar of French social sciences and humanities / Séminaire français de Sciences Humaines et Sociales
6600-02/2018-OG Semestr letni 2022/23 Migracje i uchodźstwo – problem społeczeństw współczesnej Europy?
7600-POG-OG Semestr letni 2022/23 Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!
7600-SBKK-OG Semestr letni 2022/23 SkillsBox: Poznaj kompetencje kreatywne
7600-SBKMRK-OG Semestr letni 2022/23 SkillsBox: Poznaj kompetencje marketingowe
8101-EUKON/L-OG Semestr letni 2022/23 Eurokonwersatoria - rozmów o Europie ciąg dalszy
8101-LWN/Z-OG Semestr letni 2022/23 Laboratorium współczesnych Niemiec