Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1900-1FHO2-OG Semestr letni 2022/23 Historia odkryć geograficznych II
1900-3FTS3-OG Semestr letni 2022/23 Wyspy tropikalne
1900-APNiM-OG Semestr letni 2022/23 Amerykańskie Parki Narodowe i miasta: Stany Zjednoczone Ameryki
1900-CMS-OG Semestr letni 2022/23 Contemporary migration - social and economic consequences
1900-COTW-OG Semestr letni 2022/23 Cities of the World
1900-DZKM-OG Semestr letni 2022/23 Dziedzictwo kulturowe Mazowsza
1900-ECIA-OG Semestr letni 2022/23 Environmental change - from Ice Age to global warming
1900-GLST-OG Semestr letni 2022/23 Globalisation studies
1900-GOW-OG Semestr letni 2022/23 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr letni 2022/23 Global problems in the contemporary world
1900-IFAGIS-OG Semestr letni 2022/23 Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems
1900-KPNK-OG Semestr letni 2022/23 Kolonializm, postkolonializm, neokolonializm
1900-MCE-OG Semestr letni 2022/23 Management of cold environments
1900-NEP-OG Semestr letni 2022/23 Natural environment of Poland
1900-POGRA-OG Semestr letni 2022/23 Pogranicza kulturowe - specyfika, różnorodność, tożsamość mieszkańców
1900-SB-ER-OG Semestr letni 2022/23 Baltic Sea environment and its protection
1900-SG-OG Semestr letni 2022/23 Studia nad globalizacją (kurs internetowy)
1900-WBC-OG Semestr letni 2022/23 Wetlands - biodiversity and change
1900-WPLT-OG Semestr letni 2022/23 Wpływ pogody na lotnictwo i transport
1900-ZIP-LLIW-OG Semestr letni 2022/23 Living Lab – innowacje w przestrzeni Warszawy