Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2900-JSL-MK1-ERZH-OG Semestr letni 2022/23 Etniczność i religie: Żydzi w epoce hellenistycznej i rzymskiej
2900-JSL-PI-OG Semestr letni 2022/23 Państwo Izrael
2900-JSL-ZPZ-OG Semestr letni 2022/23 Żydzi pod zaborami
2900-L-HP-OG Semestr letni 2022/23 Holokaust: wprowadzenie
2900-M-K1-HW-1920-OG Semestr letni 2022/23 Historia wojskowości: XIX-XX w.
2900-MK1-DPE/L-OG Semestr letni 2022/23 Dzieje polityczne Europy, 1789-1917, cz.II
2900-MK1-GSR-OG Semestr letni 2022/23 Gospodarka średniowieczna i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania (XII-XV w.)
2900-MK1-HCZPM-OG Semestr letni 2022/23 Historia Czechosłowacji 1938-1992
2900-MK1-HKXX-OG Semestr letni 2022/23 Historia kościoła XX w.
2900-MK1-HT/L-OG Semestr letni 2022/23 Historia telewizji, cz.2
2900-MK1-NTCC-OG Semestr letni 2022/23 Nineteenth and Twentieth Century China
2900-MK1-SISG-OG Semestr letni 2022/23 Sport i igrzyska w starożytnej Grecji
2900-MK1-WPHR-OG Semestr letni 2022/23 Wojna i pokój w czasach Hammu-rabiego
2900-MK2-FFWH-OG Semestr letni 2022/23 Fikcja filmowa w warsztacie historyka. Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (XX wiek)
2900-MK2-HM/L-OG Semestr letni 2022/23 Historia mówiona - nagrane relacje świadków historii, cz. II
2900-MK2-HMWP-OG Semestr letni 2022/23 Jak badać historie miast? Różne współczesne propozycje historiograficzne
2900-MK2-SAV-OG Semestr letni 2022/23 Spatial Analysis and Visualization in the Digital Humanities
2900-MK2-ZDM-OG Semestr letni 2022/23 Źródła do dziejów mediów w Rzeczypospolitej i Europie XVI - XVIII w.
2900-MK3-CMHS-OG Semestr letni 2022/23 Creating Maps from Historical Sources
2900-MK3-HGL-OG Semestr letni 2022/23 Global History
2900-MK3-PHG-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy historii gospodarczej
2900-WH-HSRZ-OG Semestr letni 2022/23 Historia starożytnego Rzymu