Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3000-KNR-OG Semestr letni 2022/23 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
3001-OIC-OG Semestr letni 2022/23 Oglądać i czytać. Wybrane zagadnienia związków tekstu i obrazu
3001-PTW-OG Semestr letni 2022/23 Praktyki tłumaczeniowe w XIX wieku i polskie teorie przekładoznawcze
3003-IIN-OG Semestr letni 2022/23 Imiona i nazwiska Żydów polskich
3003-IJP-OG Semestr letni 2022/23 Innowacje językowe w polszczyźnie
3003-JPC-OG Semestr letni 2022/23 Język polski - ciekawie, twórczo, z pasją; metoda Montessori w szkole podstawowej
3003-KPJ-OG Semestr letni 2022/23 Kontakty polszczyzny z językami romańskimi (historia i współczesność)
3003-PAT-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy antroponimii – co mówi o mnie moje imię i nazwisko
3003-PIM-OG Semestr letni 2022/23 Perswazja i manipulacja językowa w różnych typach dyskursu
3003-SPI-OG Semestr letni 2022/23 Słownictwo percepcyjne i jego przeobrażenia semantyczne
3007-CRS-OG Semestr letni 2022/23 Contemporary Rhetoric Studies
3007-ESL-OG Semestr letni 2022/23 Etyka słowa
3007-PIB-OG Semestr letni 2022/23 Polska i Belgia. Dialog kultur, literatur i historii
3007-PIP-OG Semestr letni 2022/23 Prywatne, intymne, publiczne. O przekraczaniu granic w nieznanych XIX wiecznych dziennikach choroby
3020-CSC-OG Semestr letni 2022/23 Co się czyta u sąsiadów? Przegląd literatury litewskiej 
3020-PLZ1-OG Semestr letni 2022/23 Polsko-litewskie związki literackie i kulturalne w latach 1864-1939
3020-WPF-OG Semestr letni 2022/23 Warsztat pracy filologa