Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3221-S1-FBA-AIT12-OG Semestr letni 2022/23 Analiza i interpretacja tekstu literackiego
3221-S1-FBA-HLS12-OG Semestr letni 2022/23 Literatura starobiałoruska
3221-S1-FBA-KJBI-OG Semestr letni 2022/23 Kultura języka białoruskiego I
3221-S1-FBA-NJBIV-OG Semestr letni 2022/23 Nauka języka białoruskiego B1
3221-S1-FBA-PMBJ-OG Semestr letni 2022/23 Podstawy metodologii badań językoznawczych
3221-S1-FBA-WORB-OG Semestr letni 2022/23 Wiedza o Republice Białorusi
3221-S1-FBA-WP22-OG Semestr letni 2022/23 Wstęp do przekładoznawstwa
3221-S2-FBA-SJBII-OG Semestr letni 2022/23 Specjalistyczny język białoruski II
3221-S2-FBA-WEL12-OG Semestr letni 2022/23 Wstęp do etnolingwistyki
3221-S2-FBA-WLB-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna literatura białoruska II
3221-S2-FBA-ZPJ-OG Semestr letni 2022/23 Zagadnienia pogranicza językowego