Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3224-ANTGAL-PINT-OG Semestr letni 2022/23 Antropologia życia codziennego Galicji (1772-1918)
3224-BEZKULT-OG Semestr letni 2022/23 Culture Security
3224-FILO-OG Semestr letni 2022/23 W “filomackiej krainie”: konspiracyjne organizacje młodzieżowe (1806-1826) na ziemiach Białorusi
3224-HISBIAŁ-OG Semestr letni 2022/23 Historia kultury białoruskiej po 1918 roku
3224-HISLIT-OG Semestr letni 2022/23 Historia kultury litewskiej po 1918 roku
3224-HISUKR-OG Semestr letni 2022/23 Historia kultury ukraińskiej po 1918 roku
3224-KULUKR-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna kultura ukraińska: sztuki wizualne, muzyka, folklor
3224-NACJO-OG Semestr letni 2022/23 Koncepcje narodu i nacjonalizmu w Europie
3224-PCZECH-OG Semestr letni 2022/23 Problemy kultury krajów regionu - Czechy, Słowacja
3224-TOLK-OG Semestr letni 2022/23 O pożytkach z opowiadania baśni, czyli dzieło J.R.R. Tolkiena z perspektywy antropologicznej
3224-VGAMES-OG Semestr letni 2022/23 Video games and Military History