Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3620-1-PNK-OG Semestr letni 2022/23 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-B2020-SP-OG Semestr letni 2022/23 Białoruś 2020
3620-BNTPN-H-OG Semestr letni 2022/23 Białoruski nacjonalizm na tle procesów narodotwórczych w Europie w XIX i XX wieku
3620-CSD-SP-OG Semestr letni 2022/23 Czechosłowaccy dysydenci
3620-DKP-H-OG Semestr letni 2022/23 Dziedzictwo kulturowe na pograniczach
3620-DOPCO-SP-OG Semestr letni 2022/23 Dysydenci, obrońcy praw człowieka, opozycjoniści. Ludzie wolni przeciwko autorytaryzmowi w ZSRR. Od Odwilży do pierestrojki
3620-EPPT-SP-OG Semestr letni 2022/23 Elity polityczne w procesie transformacji państw postradzieckich (Политические элиты в процессе трансформации постсоветских государств)
3620-ERSG-H-OG Semestr letni 2022/23 Europa - Rosja. Stosunki geopolityczne z perspektywy historycznej
3620-GBRU-SP-OG Semestr letni 2022/23 Gospodarki Białorusi, Rosji i Ukrainy w świetle teorii ekonomicznych
3620-GEW-H-OG Semestr letni 2022/23 Granice w Europie Wschodniej. Historia i współczesność
3620-GWESW-SP-OG Semestr letni 2022/23 Geografia wyborcza Europy Środkowo-Wschodniej
3620-HDR-H-OG Semestr letni 2022/23 Historia dyplomacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów
3620-HPD-H-OG Semestr letni 2022/23 Historia i polityka. Dyskurs o przeszłości w Europie Wschodniej i Rosji. (История и политика. Дискурс о прошлом в Восточной Европе и России.)
3620-HPKB-H-OG Semestr letni 2022/23 Historia i polityka Krajów Bałtyckich
3620-HPNH-H-OG Semestr letni 2022/23 Historia praktyczna. Nauki historyczne w przestrzeni publicznej
3620-I-SP-OG Semestr letni 2022/23 Institutionalism
3620-ISC-SP-OG Semestr letni 2022/23 The Intermarium states and challenges during the Russian-Ukrainian War
3620-ISS-SP-OG Semestr letni 2022/23 International Security Studies
3620-ITP-SP-OG Semestr letni 2022/23 Czy istnieje tożsamość postsowiecka? (Существует ли постсоветская идентичность? )
3620-JSDEW-H-OG Semestr letni 2022/23 Jedność słowiańska w dziejach Europy Wschodniej – idea i rzeczywistość
3620-KKPPS-SP-OG Semestr letni 2022/23 Kaukaskie konflikty - przyczyny, przebieg i skutki
3620-KPBPW-OG Semestr letni 2022/23 Karski czy Pilecki - bohaterzy polskiej wyobraźni
3620-KPOP-SP-OG Semestr letni 2022/23 Czy Kaukaz Południowy to obszar postkolonialny? Bilans trzech dekad budowania państwowości
3620-KPS-SP-OG Semestr letni 2022/23 Kobieta (Post)Sowiecka
3620-KRPT-SP-OG Semestr letni 2022/23 Kierunki rozwoju postradzieckich transformacji: problemy binarnego myslenia
3620-KRZSRR-H-OG Semestr letni 2022/23 Komunizm i religia w ZSRR. Konflikt i współdziałanie
3620-KWHW-H-OG Semestr letni 2022/23 Kuszenie wolnością: historia i władza w obiektywie kina sowieckiego
3620-LDP-OG Semestr letni 2022/23 Łacina dla początkujących (II rok nauki)
3620-LOP-OG Semestr letni 2022/23 Łacina od podstaw
3620-LOPK-OG Semestr letni 2022/23 Łacina od podstaw - kontynuacja
3620-LWPS-H-OG Semestr letni 2022/23 Czy w latach wojny polsko-sowieckiej Józef Piłsudski chciał pomóc Białorusinom w ich wybijaniu się na niepodległość?
3620-MBPUH-H-OG Semestr letni 2022/23 Miasto na Bałkanach - próba ujęcia historycznego
3620-MSWP-H-OG Semestr letni 2022/23 Memory studies: wprowadzenie do problematyki
3620-NBDN-H-OG Semestr letni 2022/23 Nieznana Białoruś: dzieje narodu i państwa w XX wieku
3620-NPPS-SP-OG Semestr letni 2022/23 Narody na pograniczu na przykładzie Spisza
3620-ORKR-SP-OG Semestr letni 2022/23 Orientalizm i rasizm w kolonializmie rosyjskim (sowieckim)
3620-OSKB-H-OG Semestr letni 2022/23 Odrębny Świat. Kraje bałtyckie w XX-XXI wieku
3620-PEBUR-H-OG Semestr letni 2022/23 Protestantyzm ewangelikalny w Białorusi, na Ukrainie i Rosji w czasach radzieckiech
3620-PISA-H-OG Semestr letni 2022/23 Pomiędzy islamem a sekularyzmem – Azerbejdżan w poszukiwaniu nowej tożsamości kulturowej na przełomie XIX i XX ww
3620-PPEKK-H-OG Semestr letni 2022/23 Przemiany polityczne, etniczne i kulturowe na Kaukazie po 1991 roku
3620-PPWZ-H-OG Semestr letni 2022/23 Pisarz i polityka. Wybrane zagadnienia z dziejów literatury w ZSRR
3620-PUEKP-SP-OG Semestr letni 2022/23 Polityka Unii Europejskiej wobec państw Kaukazu Południowego
3620-REPIS-H-OG Semestr letni 2022/23 Russian ethnicity phenomenon in the internet sources – between high and popular culture
3620-RFPTPCE-OG Semestr letni 2022/23 Russian Foreign Policy Thinking in the post-Communist Era
3620-RKP2-SP-OG Semestr letni 2022/23 Rosjanie w Królestwie Polskim-propaganda carskiej władzy za panowania cesarza Aleksandra III (1881-1894)
3620-RRUB-H-OG Semestr letni 2022/23 Religie w Rosji, Ukrainie i Białorusi; przeszłość i współczesność
3620-SKASAI-OG Semestr letni 2022/23 Sytuacja kobiet w Azji Środkowej, Afganistanie i Iranie
3620-SP2WS-H-OG Semestr letni 2022/23 Słowacja podczas II wojny światowej
3620-U2022-SP-OG Semestr letni 2022/23 Ukraina 2022
3620-UNN-H-OG Semestr letni 2022/23 Ukraina. Narodziny narodu
3620-VWOC-H-OG Semestr letni 2022/23 Vilnius/Wilno. One City and many Histories
3620-WG-SP-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna Gruzja. Życie codzienne, społeczeństwo, kultura, polityka
3620-WHWNG-SP-OG Semestr letni 2022/23 Wojna hybrydowa - współczesne narzędzie (geo)polityki. Wymiar wschodnio-europejski
3620-WMNP-H-OG Semestr letni 2022/23 Władza a muzyka. Narracja protestu w postsowieckiej popkulturze
3620-WMW-SP-OG Semestr letni 2022/23 Wilno jako miasto wieloetniczne
3620-WPDW-H-OG Semestr letni 2022/23 Od Witolda do Piłsudskiego: dziedzictwo wielokulturowe na Ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego
3620-WUPM-SP-OG Semestr letni 2022/23 Wojna na Ukrainie. Polityczno-militarne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i świata
3620-ZAZSS-H-OG Semestr letni 2022/23 Żydowska Atlantyda: zaginiony świat sztetla na Litwie
3620-ZOSP-H-OG Semestr letni 2022/23 Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim