Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3700-AL-AP-OG Semestr letni 2022/23 Attunement to Place: The Mode of Place-Oriented Thinking
3700-AL-ASP-II-OG Semestr letni 2022/23 Animal studies dla poczatkujących cz.II
3700-AL-BKPZ-OG Semestr letni 2022/23 Boska komedia. Podróże po zaświatach
3700-AL-CL-OG Semestr letni 2022/23 "So much water, so close to home": Complicity and Literature
3700-AL-DN-OG Semestr letni 2022/23 Disability Narratives
3700-AL-FR-OG Semestr letni 2022/23 Feeling Reads: Fiction, Affect, and Book Therapy
3700-AL-GT-OG Semestr letni 2022/23 Gender Trouble”. Czytanie Judith Butler
3700-AL-JN-OG Semestr letni 2022/23 Język (nie)doskonały. Refleksja o kondycji języka w filozofii i poezji angielskiej XVII wieku.
3700-AL-JTNK-OG Semestr letni 2022/23 Jacques Tati albo nowoczesna komedia
3700-AL-JWK-OG Semestr letni 2022/23 Język wymysiöeryś (wilamowski) – kontynuacja
3700-AL-KMPC-OG Semestr letni 2022/23 Kino i myśl – przemyśleć codzienność
3700-AL-KWS-OG Semestr letni 2022/23 Kościoły wschodnie (Kościół asyryjski, orientalne, prawosławne, katolickie)
3700-AL-LE-OG Semestr letni 2022/23 Ludzie i ekoni czyli ekonomia i finanse dla humanistów
3700-AL-LPPA-OG Semestr letni 2022/23 Od lektury do przekładu. Poezja angielska w języku polskim
3700-AL-NPNSB-OG Semestr letni 2022/23 Niech więc podróżnik nowe światy bada, / Niechaj kartograf świat na świat nakłada”. Poezja i mapy we epoce wczesnonowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy brytyjskiej)
3700-AL-NTSZ-OG Semestr letni 2022/23 Nie tylko Szekspir
3700-AL-OOR-OG Semestr letni 2022/23 Opowiadanie, obcość i roboty. Niektóre z najważniejszych opowiadań science-fiction
3700-AL-PL2-OG Semestr letni 2022/23 Prawo i literatura cz. 2
3700-AL-PPZHW-OG Semestr letni 2022/23 Poza panteonem. Zarys historii wierzeń grecko-rzymskich i ich recepcji w kulturze
3700-AL-RCWLR-OG Semestr letni 2022/23 Romantyzm: czasy. Współczesne lektury romantyzmu
3700-AL-RDI-OG Semestr letni 2022/23 Relacje, dialogi, interakcje. Wpływ odkryć i teorii naukowych na literaturę i sztukę XIX wieku
3700-AL-RPSO-OG Semestr letni 2022/23 Rządy prawa i społeczeństwo otwarte. Czytanie Fullera i Poppera
3700-AL-RT-OG Semestr letni 2022/23 Romantyzm w teatrze
3700-AL-RVG-OG Semestr letni 2022/23 Reading Van Gogh
3700-AL-SCNPH2-OG Semestr letni 2022/23 Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów 2
3700-AL-SHR-OG Semestr letni 2022/23 Szekspir : historie rodzinne
3700-AL-SOKID-OG Semestr letni 2022/23 Świat w obrazkach. Książka informacyjna dla dzieci wobec zmieniającego się świata
3700-AL-TLA-OG Semestr letni 2022/23 Tekst literacki i artystyczny w kulturze europejskiej. Perspektywy długiego trwania: tradycja - współczesność - recepcja
3700-AL-TNS-OG Semestr letni 2022/23 Teatralne narzędzia samopoznania.
3700-AL-WC-OG Semestr letni 2022/23 Współczesny Cypr: historia, kultura, społeczeństwo
3700-AL-WKOLK-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna kultura opowiadania, czyli opowiadanie jako lustro kultury współczesnej
3700-AL-ZDP-OG Semestr letni 2022/23 Z dziejów pisma
3700-AL-ZZKC-OG Semestr letni 2022/23 Zrozumieć zwierzęta. Komunikacja między człowiekiem a zwierzętami w historii kultury.