Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3700-AL-AP-OG Semestr letni 2022/23 Attunement to Place: The Mode of Place-Oriented Thinking
3700-AL-ASD-OG Semestr letni 2022/23 Anatomia skutecznego działania
3700-AL-ASP-II-OG Semestr letni 2022/23 Animal studies dla poczatkujących cz.II
3700-AL-BKPZ-OG Semestr letni 2022/23 Boska komedia. Podróże po zaświatach
3700-AL-CL-OG Semestr letni 2022/23 "So much water, so close to home": Complicity and Literature
3700-AL-CW-OG Semestr letni 2022/23 Ćwiczenia z widzenia
3700-AL-DN-OG Semestr letni 2022/23 Disability Narratives
3700-AL-DWG-OG Semestr letni 2022/23 "Doniesienia wiary godne" – powstanie greckie 1821 r. w relacjach prasy polskiej na przykładzie "Gazety Krakowskiej" (roczniki 1821–1827)
3700-AL-FR-OG Semestr letni 2022/23 Feeling Reads: Fiction, Affect, and Book Therapy
3700-AL-GT-OG Semestr letni 2022/23 Gender Trouble”. Czytanie Judith Butler
3700-AL-JN-OG Semestr letni 2022/23 Język (nie)doskonały. Refleksja o kondycji języka w filozofii i poezji angielskiej XVII wieku.
3700-AL-JTNK-OG Semestr letni 2022/23 Jacques Tati albo nowoczesna komedia
3700-AL-JWK-OG Semestr letni 2022/23 Język wymysiöeryś (wilamowski) – kontynuacja
3700-AL-KMPC-OG Semestr letni 2022/23 Kino i myśl – przemyśleć codzienność
3700-AL-KWS-OG Semestr letni 2022/23 Kościoły wschodnie (Kościół asyryjski, orientalne, prawosławne, katolickie)
3700-AL-LE-OG Semestr letni 2022/23 Ludzie i ekoni czyli ekonomia i finanse dla humanistów
3700-AL-LPPA-OG Semestr letni 2022/23 Od lektury do przekładu. Poezja angielska w języku polskim
3700-AL-NPNSB-OG Semestr letni 2022/23 Niech więc podróżnik nowe światy bada, / Niechaj kartograf świat na świat nakłada”. Poezja i mapy we epoce wczesnonowożytnej (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy brytyjskiej)
3700-AL-NTSZ-OG Semestr letni 2022/23 Nie tylko Szekspir
3700-AL-OOR-OG Semestr letni 2022/23 Opowiadanie, obcość i roboty. Niektóre z najważniejszych opowiadań science-fiction
3700-AL-PL2-OG Semestr letni 2022/23 Prawo i literatura cz. 2
3700-AL-PPZHW-OG Semestr letni 2022/23 Poza panteonem. Zarys historii wierzeń grecko-rzymskich i ich recepcji w kulturze
3700-AL-RCWLR-OG Semestr letni 2022/23 Romantyzm: czasy. Współczesne lektury romantyzmu
3700-AL-RDI-OG Semestr letni 2022/23 Relacje, dialogi, interakcje. Wpływ odkryć i teorii naukowych na literaturę i sztukę XIX wieku
3700-AL-RPSO-OG Semestr letni 2022/23 Rządy prawa i społeczeństwo otwarte. Czytanie Fullera i Poppera
3700-AL-RT-OG Semestr letni 2022/23 Romantyzm w teatrze
3700-AL-RVG-OG Semestr letni 2022/23 Reading Van Gogh
3700-AL-SCNPH2-OG Semestr letni 2022/23 Szczypta (al)chemii i nauk pokrewnych dla humanistów 2
3700-AL-SHR-OG Semestr letni 2022/23 Szekspir : historie rodzinne
3700-AL-SOKID-OG Semestr letni 2022/23 Świat w obrazkach. Książka informacyjna dla dzieci wobec zmieniającego się świata
3700-AL-TLA-OG Semestr letni 2022/23 Tekst literacki i artystyczny w kulturze europejskiej. Perspektywy długiego trwania: tradycja - współczesność - recepcja
3700-AL-TNS-OG Semestr letni 2022/23 Teatralne narzędzia samopoznania.
3700-AL-WC-OG Semestr letni 2022/23 Współczesny Cypr: historia, kultura, społeczeństwo
3700-AL-WKOLK-OG Semestr letni 2022/23 Współczesna kultura opowiadania, czyli opowiadanie jako lustro kultury współczesnej
3700-AL-ZDP-OG Semestr letni 2022/23 Z dziejów pisma
3700-AL-ZZKC-OG Semestr letni 2022/23 Zrozumieć zwierzęta. Komunikacja między człowiekiem a zwierzętami w historii kultury.
3700-AZ-FAK-WSP2-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do systemu prawa
3700-CS-FAK-EKE-OG Semestr letni 2022/23 Epikureizm w kulturze europejskiej. Trwałość i przemiany
3700-CS-HKH-OG Semestr letni 2022/23 Klasyka kina hiszpańskiego. Obraz społeczeństwa Hiszpanii w kinematografii lat 50-60. XX wieku.
3700-CS-PHKAP-22-OG Semestr letni 2022/23 Przedhiszpańskie kultury Ameryki Południowej w perspektywie badań archeologicznych
3700-CS-WK-20-OG Semestr letni 2022/23 Włochy w kinie (Il Cinema italiano contemporaneo) - poziom językowy B2+
3700-CS1-1-WKM-OG Semestr letni 2022/23 Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
3700-CS1-2-HKI-22-OG Semestr letni 2022/23 Historia Kultury Iberyjskiej: wieloreligijność, kolonie, migracje. Od starożytności do XVIIw.
3700-CS1-2-HSRB-OG Semestr letni 2022/23 Historia sztuki renesansowej i barokowej
3700-CS1-3-HKI-22-OG Semestr letni 2022/23 Historia Kultury Iberyjskiej: wyzwania nowoczesności. Wieki XVIII-XX
3700-CS1-3-SN-OG Semestr letni 2022/23 Sztuka nowoczesna
3700-CS2-1-K-WL2-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium włoskie: sztuka pisania (poziom językowyB2+)
3700-CS2-2-K-WL2-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze (La Follia nella letteratura italiana) - poziom językowy B2+
3700-CS2-K-FR-22-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium francuskie: Autobiografia i autofikcja we francuskojęzycznej literaturze i filmie
3700-CS2-K-HIS2-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium hiszpańskie: Współczesna Hiszpania. Polityka
3700-CS2-KHS-K-22-OG Semestr letni 2022/23 Konwersatorium Kobiety w przedhiszpańskiej i wczesnokolonialnej Ameryce
3700-CS2-NP-22-OG Semestr letni 2022/23 Nośniki pamięci, miejsca pamięci. Bałkany, Polska, świat
3700-CS2-PS-RMS-OG Semestr letni 2022/23 Religijna mozaika Śródziemnomorza (religie, sekty i herezje)
3700-FAKUL-SDO-OG Semestr letni 2022/23 Integracja przez sport – wspieranie różnorodności kulturowej w społecznościach lokalnych STUDENCI DLA OTOCZENIA
3700-FN-KKB-2-OG Semestr letni 2022/23 Klucze kultury bizantyńskiej
3700-FN-PRW-22-OG Semestr letni 2022/23 Szerzej o prawosławiu
3700-ISSC-CSCWS-OG Semestr letni 2022/23 Caring for, Social Care and Welfare State
3700-ISSC-CSSR-OG Semestr letni 2022/23 Complex Systems and Systemic Risk - Interdisciplinary Perspectives
3700-ISSC-ECRR-OG Semestr letni 2022/23 Environment Change and Related Risks
3700-ISSC-MCS-OG Semestr letni 2022/23 Methods in Cultural Studies
3700-ISSC-MIN-OG Semestr letni 2022/23 Migration and Inequalities
3700-ISSC-MIRP-OG Semestr letni 2022/23 Minority and Indigenous Rights in Practice
3700-ISSC-SLSC-OG Semestr letni 2022/23 Spanish Literature and Social Change
3700-ISSC-SPIC-OG Semestr letni 2022/23 Social Participation and Intercultural Communication
3700-ISSC-WPRP-OG Semestr letni 2022/23 Wilamowice. Participatory Research in Practice