Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
4208-BEPP-OG Semestr letni 2022/23 Ankiety, eksperymenty, wywiady - badania efektów polityk publicznych
4208-DoTP-OG Semestr letni 2022/23 Debaty o transporcie i mobilności
4208-Epm-OG Semestr letni 2022/23 Ekonomia polityczna miast
4208-GMiRM-OG Semestr letni 2022/23 Geografia miast i regionów metropolitalnych1
4208-JdW-OG Semestr letni 2022/23 Jak działa Warszawa? Praktyczne warsztaty z ulepszania miasta
4208-KwM-OG Semestr letni 2022/23 Konflikt w mieście – ruchy miejskie, mobilizacja, obywatelskość
4208-M3TOZ-OG Semestr letni 2022/23 Teoria organizacji i zarządzania-wykład
4208-RiR-OG Semestr letni 2022/23 Regionalizmy i ruchy separatystyczne/niepodległościowe w Europie
4208-sEUR2-OG Semestr letni 2022/23 Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN2
4208-SOEw-OG Semestr letni 2022/23 Socjologia struktur gospodarczych i politycznych - wykład
4208-SRL-OG Semestr letni 2022/23 Systematyczny przegląd literatury
4208-ULic-OG Semestr letni 2022/23 Urban Lab: investigating contemporary city
4208-WTK-OG Semestr letni 2022/23 Współczesny transport kolejowy