Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie (tzw. wolnego dostępu) w roku akad. 2023/24

Szybkie odświeżanie

Kod grupy 
Nazwa grupy przedmiotów 
0000-ERASMUS Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
0000-FOREIGN-OG Courses in foreign languages
0000-HUM-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
0000-KINT Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
0000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
0000-OJD-4EU+ Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
0000-PRZEDS-OG Przedsiębiorczość
0000-SCISLE-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
0000-SPOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
1100-NIN_W Nanoinzynieria; przedmioty do wyboru
1100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
1200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Chemii
1300-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
1400-BIOL-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
1900-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
2100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
2200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
2200-PRSIH01 Blok: Prawo w przemianach społecznych i kulturze
2300-OG Przedmioty ogólnouniweryteckie Wydziału Pedagogicznego
2400-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
2600-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania
2600-OG-CENT Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Zarządzania realizowane w CENT
2700-L-FAK-D-Z Wykłady fakultatywne dla I STOPNIA- sem zimowy
2900-H-L-FAKUL Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
2900-HJS-Z-LM-OG Zajęcia ogólnouniwersyteckie na Wydziale Historii (zapisy dostępne w rejestracji żetonowej)
2900-JS-L Przedmioty Judaistyki I stopnia
2900-Z-OB-JEZ Zajęcia obcojęzyczne w WH UW
3000-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
3002-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Kultury Polskiej
3005-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Slawistyki
3006-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
3020-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie KJOWPiB
3102-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
3106-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Muzykologii
3201-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Lingwistyki Stosowanej
3202-OGUN Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Rusycystyki
3221-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki
3222-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Ukrainistyki
3223-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
3224-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
3301-OG Zajęcia ogólnouniwersyteckie w Instytucie Anglistyki
3304-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki
3304-PLAN-O-21 Plan 2 stopień 1 rok
3320-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Hungarystyki
3321-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Italianistyki
3322-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
3401-IPSIR Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
3401-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
3402-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
3600-OG Wydział Orientalistyczny - przedmioty ogólnouniwersyteckie
3620-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
3700-AL Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
3700-AZ-DOW Przedmioty do wyboru dla Antropozoologii
3700-CS-FAKUL Przedmioty fakultatywne dla kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (I i II stopnia)
3700-FN-FAKUL Przedmioty fakultatywne dla kierunku: Filologia nowogrecka
3700-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"
3800-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Filozofii
3800-S Seminaria (studia stacjonarne, filozofia)
4001-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego
4003-OG przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
4024-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Szkoły Języków Obcych
4030-MSOS-DW-ANG Przedmioty w języku angielskim do wyboru na studiach II st. na kierunku MSOŚ
4030-MSOS-DW-BIOL Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
4030-MSOS-DW-CHEM Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Chemii
4030-MSOS-DW-GEOL Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
4100-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie CKNJOiEE UW
4208-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
4219-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
4901-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich
6200-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Teatru Hybrydy
6400-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Nowych Technologii UW
8004-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie AZS
8101-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie organizowane przez Polska Fundację im. Roberta Schumana
8102-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji
8111-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Fundacji Pro Arttech
8116-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Teatru Żydowskiego – Centrum Kultury Jidysz
8119-OG Przedmioty ogólnouniwersyteckie Filmoteki Narodowej