Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0000-KRPDUW-D-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW - szkoły doktorskie
0000-KRPDUW-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
0000-MMP-OG Semestr zimowy 2023/24 Mobbing w miejscu pracy – zapobieganie, rozpoznawanie i reagowanie
0000-PMSnU-OG Semestr zimowy 2023/24 Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni
0000-UEC-D-OG Semestr zimowy 2023/24 Understanding Equality Course
0000-UEC-OG Semestr zimowy 2023/24 Understanding Equality Course
0000-VARSAW-OG Semestr zimowy 2023/24 Varsavianistyka
0303-PZD-AZR-ABC-OG Semestr zimowy 2023/24 ABC zrównoważonego rozwoju
0303-PZD-AZR-BEP-OG Semestr zimowy 2023/24 Bezpieczeństwo energetyczne Polski
1000-00HM1-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia matematyki I
1100-KLI-OG Semestr zimowy 2023/24 Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne wprowadzenie do problemu zmiany klimatu i kryzysu ekologicznego.
1100-KNR-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
1900-1FMG-OG Semestr zimowy 2023/24 Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
1900-EAK-OG Semestr zimowy 2023/24 Etyczne aspekty klęsk żywiołowych
1900-GOW-OG Semestr zimowy 2023/24 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr zimowy 2023/24 Global problems in the contemporary world
1900-GTE-OG Semestr zimowy 2023/24 Geografia turystyczna Europy
1900-GTKA-OG Semestr zimowy 2023/24 Geografia turystyczna krajów arabskich
1900-KPNK1-OG Semestr zimowy 2023/24 Kolonializm, postkolonializm, neokolonializm (I)
1900-SEAO-OG Semestr zimowy 2023/24 Społeczno-ekonomiczne aspekty Oscylacji Południowej El-Nino
1900-SEW-OG Rok akademicki 2023/24 Seminarium Warszawskie
1900-SVD-OG Semestr zimowy 2023/24 Sustainable development - between global and local perspectives
1900-TGP-OG Semestr zimowy 2023/24 Tourism Geography of Poland
2100-KNR-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW / Understanding Equality Course
2100-MON-ANDS-OG Semestr zimowy 2023/24 Analiza danych społecznych
2100-MON-BC-OG Semestr zimowy 2023/24 Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-CKAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Cywilizacja i kultura Ameryki Łacińskiej
2100-MON-CUKR-OG Semestr zimowy 2023/24 Cuda i kryzysy. I i II Republika Włoska
2100-MON-CYSE-OG Semestr zimowy 2023/24 Cybersecurity for Everyone
2100-MON-DZZS-OG Semestr zimowy 2023/24 Dzieje ZSRR
2100-MON-FEPS-OG Semestr zimowy 2023/24 Football in Europe - Political and Social Aspects
2100-MON-GEKU-OG Semestr zimowy 2023/24 Geokultura – analiza związków geopolityki i zjawisk kulturowych
2100-MON-GETP-OG Semestr zimowy 2023/24 Geoekonomia w teorii i praktyce
2100-MON-HIAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia Ameryki Łacińskiej
2100-MON-HIRF-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia i instytucje polityczne V Republiki Francuskiej 1958-2022
2100-MON-HSAW-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej i Azji Południowej
2100-MON-HSMA-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia stosunków międzynarodowych w Afryce
2100-MON-HSMB-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie
2100-MON-IPOZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Izrael-Polska. Żydzi-Polacy
2100-MON-KACZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Kościół a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-KOMI-OG Semestr zimowy 2023/24 Komunikowanie międzykulturowe
2100-MON-KPBE-OG Semestr zimowy 2023/24 Kobiety, pokój i bezpieczeństwo
2100-MON-KSAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Konflikty i spory w Ameryce Łacińskiej
2100-MON-KURP-OG Semestr zimowy 2023/24 Kulturowe uwarunkowania rywalizacji politycznej
2100-MON-LOBB-OG Semestr zimowy 2023/24 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce - aktorzy, strategie i metody działań. Wprowadzenie do problematyki
2100-MON-MAAN-OG Semestr zimowy 2023/24 Mysterious Antipodes, social model of Australia and New Zealand
2100-MON-MESM-OG Semestr zimowy 2023/24 Meksyk w stosunkach międzynarodowych
2100-MON-NPST-OG Semestr zimowy 2023/24 Nowoczesność i polski spór o tożsamość
2100-MON-PBWA-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityki zagraniczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
2100-MON-PCCW-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka i rządzenie w epoce cywilizacji cyfrowej i władzy informacji
2100-MON-PGIC-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka gospodarcza Chin
2100-MON-PGIN-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka gospodarcza Indii
2100-MON-PGJ-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka gospodarcza Japonii
2100-MON-PIAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Procesy integracji politycznej i gospodarczej w regionie Ameryki Łacińskiej
2100-MON-PISD-OG Semestr zimowy 2023/24 Podstawy inwestowania strategicznego w krajach Dalekiego Wschodu
2100-MON-POIP-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka obronna w procesie realizacji interesów państwa
2100-MON-POPO-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka a popkultura
2100-MON-PPWP-OG Semestr zimowy 2023/24 Prowokacja i perfidia w polityce
2100-MON-PRL-OG Semestr zimowy 2023/24 PRL - historia zwykłych ludzi
2100-MON-PSBW-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie i w Afryce
2100-MON-PUBA-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
2100-MON-PWBA-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka wybranych państw wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
2100-MON-PZAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej
2100-MON-PZAS-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityki zagraniczne państw Afryki Subsaharyjskiej
2100-MON-PZJK-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka zagraniczna Japonii i Rep. Korei
2100-MON-PZPA-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka zagraniczna państw ASEAN
2100-MON-RBWA-OG Semestr zimowy 2023/24 Religia na Bliskim Wschodzie i w Afryce
2100-MON-REAM-OG Semestr zimowy 2023/24 Religie Ameryk
2100-MON-RKWL-OG Semestr zimowy 2023/24 Religia - kultura - władza
2100-MON-RSAZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Regionalny system bezpieczeństwa w Azji
2100-MON-RSBW-OG Semestr zimowy 2023/24 Regionalny system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
2100-MON-SOPO-OG Semestr zimowy 2023/24 Society and Politics In Popular Culture
2100-MON-SPDO-OG Semestr zimowy 2023/24 Skandynawskie państwa dobrobytu
2100-MON-SPPA-OG Semestr zimowy 2023/24 Systemy polityczne państw Azji
2100-MON-SPUE-OG Semestr zimowy 2023/24 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy: wizje i praktyka
2100-MON-SPWW-OG Semestr zimowy 2023/24 Społeczne problemy współczesnego więzienia
2100-MON-SPZE-OG Semestr zimowy 2023/24 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy
2100-MON-STTR-OG Semestr zimowy 2023/24 Stosunki transatlantyckie
2100-MON-STWY-OG Semestr zimowy 2023/24 Stosunki wyznaniowe
2100-MON-TAME-OG Semestr zimowy 2023/24 The Age of Social Media and E-commerce: How Digital Technologies Impact International Politics
2100-MON-TKRP-OG Semestr zimowy 2023/24 Trening kreatywnego rozwiązywania problemów
2100-MON-TREN-OG Semestr zimowy 2023/24 Trendy ewolucji rynku pracy
2100-MON-WARG-OG Semestr zimowy 2023/24 Warsztaty grywalizacyjne
2100-MON-WARR-OG Semestr zimowy 2023/24 Z warsztatu zarządzajacego bezpieczeństwem instytucji państwowych i sektora prywatnego ( ABW, NBP, bank prywatny)
2100-MON-WDDO-OG Semestr zimowy 2023/24 Wpływ działań defensywnych i ofensywnych na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
2100-MON-WSAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Władza i społeczeństwo Ameryki Łacińskiej
2100-MON-WSMK-OG Semestr zimowy 2023/24 Wartości w stosunkach międzynarodowych. Wykład im. Jana Karskiego
2100-MON-WTGP-OG Semestr zimowy 2023/24 Geopolitical Tuesdays
2102-SSCP-OG Semestr zimowy 2023/24 System służby cywilnej w Polsce
2200-1CV09-OG Semestr zimowy 2023/24 Freedom of Speech in the U.S. Supreme Court Jurisprudence
2200-1CW01-OG Semestr zimowy 2023/24 Czarownice, zabójcy, rozwodnicy, dłużnicy. Wymiar sprawiedliwości na ziemiach polskich XVI-XX w
2200-1CW02-OG Semestr zimowy 2023/24 Prawo policyjne
2200-1CW03-OG Semestr zimowy 2023/24 Ubezpieczenia gospodarcze
2200-1CW09-OG Semestr zimowy 2023/24 Human rights protection
2200-1CW10-OG Semestr zimowy 2023/24 Powstanie nowoczesnych narodów i państw w Europie Środkowschodniej XIX, XX i XXI wieku
2200-1CWHP64-OG Semestr zimowy 2023/24 European legal tradition
2200-1CWHP79-OG Semestr zimowy 2023/24 Law and Religion in Poland
2200-1CWPC06-OG Semestr zimowy 2023/24 Ochrona prawna konkurencji
2200-1CWPP28-OG Semestr zimowy 2023/24 Konstytucyjne granice wolności jednostki
2200-1I044-OG Semestr zimowy 2023/24 Wielojęzyczność Unii Europejskiej: węzłowe zagadnienia przekładu prawnego i prawniczego
2200-1I049-OG Semestr zimowy 2023/24 Legal Philosophy and Legal Theory
2200-1I056-OG Semestr zimowy 2023/24 Ewolucja czy manipulacja - zmiany pojęć prawnych w dobie lewicowego i prawicowego populizmu
2200-1I058-OG Semestr zimowy 2023/24 International Space Law
2200-1S121-OG Semestr zimowy 2023/24 Nauka o państwie
2200-1S224-OG Semestr zimowy 2023/24 Polskie prawo wyznaniowe
2200-1S436-OG Semestr zimowy 2023/24 History of European Public Law
2200-1W082-OG Semestr zimowy 2023/24 Koncepcje ustrojowe we współczesnym świecie
2200-1W083-OG Semestr zimowy 2023/24 Gwarancje praw obywatelskich
2200-1W084-OG Semestr zimowy 2023/24 Wybrane modele ustrojowe współczesnego świata
2300-AB-OG Semestr zimowy 2023/24 Antropologia buntów
2300-FILM-GC-OG Semestr zimowy 2023/24 Filmowe gatunki i cykle
2300-FWK-WiP-OG Semestr zimowy 2023/24 Władza i przemoc – kontekst filozoficzno-kulturowy
2300-HW-M-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia wychowania. Metamorfozy oświecenia. Edukacja przełomu - przełom w edukacji
2300-KDD-OG Semestr zimowy 2023/24 Książka dla dzieci dawniej i dziś
2300-KPKP-OG Semestr zimowy 2023/24 Kultura popularna: konteksty polityczne
2300-PEP-OG Semestr zimowy 2023/24 Pedagogika porównawcza
2300-WKŚ-OG Semestr zimowy 2023/24 Współczesne kino światowe
2400-EXCEL-OG Semestr zimowy 2023/24 Analiza statystyczna w programie MS EXCEL
2400-FPiP3PP-OG Semestr zimowy 2023/24 Prawo podatkowe
2400-INTER-EXVBA-OG Semestr zimowy 2023/24 Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz.1
2400-INTER-MIK1-OG Semestr zimowy 2023/24 Wprowadzenie do mikroekonomii - część 1 (kurs internetowy)
2400-INTER-WEXCEL-OG Semestr zimowy 2023/24 Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych (kurs internetowy)
2400-INTER-WMAK-OG Semestr zimowy 2023/24 Wprowadzenie do makroekonomii (kurs internetowy)
2400-KRPDUW-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
2400-PP1WDEa-OG Semestr zimowy 2023/24 Introduction to Economics
2400-ZEWW492-OG Semestr zimowy 2023/24 Kryzysy bankowe i walutowe. Ich geneza i konsekwencje
2400-ZEWW733-OG Semestr zimowy 2023/24 Kompleksowe zarządzanie sobą w czasie
2400-ZEWW807-OG Semestr zimowy 2023/24 Wycena przedsiębiorstw - podejście praktyczne i empiryczne
2400-ZEWW808-OG Semestr zimowy 2023/24 Innowacyjne modele biznesowe
2400-ZEWW822-OG Semestr zimowy 2023/24 Economics of Art and Culture
2400-ZEWW827-OG Semestr zimowy 2023/24 Urban Health Case Challenge
2400-ZEWW836-OG Semestr zimowy 2023/24 Innowacyjny marketing małej firmy
2400-ZEWW837-OG Semestr zimowy 2023/24 Analizy rynku i badania marketingowe
2400-ZEWW838-OG Semestr zimowy 2023/24 Innowacyjny model biznesowy i strategia działania
2400-ZEWW839-OG Semestr zimowy 2023/24 Komunikacja i negocjacje
2400-ZEWW840-OG Semestr zimowy 2023/24 Zarządzanie strategiczne - tworzenie i realizacja planów
2400-ZEWW841-OG Semestr zimowy 2023/24 Zarządzanie pracą zespołu
2400-ZEWW842-OG Semestr zimowy 2023/24 Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
2400-ZEWW843-OG Semestr zimowy 2023/24 Zarządzanie kapitałem ludzkim
2400-ZEWW873-OG Semestr zimowy 2023/24 Event marketing, czyli jak wykorzystywać wydarzenia do realizacji celów marketingowych
2400-ZEWW874-OG Semestr zimowy 2023/24 Studenci UW dla Ukrainy – działania na rzecz wsparcia młodzieży z Ukrainy
2400-ZEWW877-OG Semestr zimowy 2023/24 Partnerstwo w marketingu miejsc
2400-ZEWW889-OG Semestr zimowy 2023/24 Komunikacja transformująca
2400-ZEWW890-OG Semestr zimowy 2023/24 Kreatywne CV i Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych
2400-ZEWW891-OG Semestr zimowy 2023/24 Ekonomia smart city
2400-ZEWW892-OG Semestr zimowy 2023/24 Analiza fundamentalna jako narzędzie inwestycyjne
2400-ZEWW893-OG Semestr zimowy 2023/24 Creative CV and Job Interview Preparation
2500-F03-OG Semestr zimowy 2023/24 Mechanizmy i źródła ludzkich emocji i motywacji
2500-F04-OG Semestr zimowy 2023/24 Climate Change “101” - Interdisciplinary introduction to the contemporary climate crisis
2500-PL-PS-FO-15-OG Semestr zimowy 2023/24 O nudzie
2500-PL-PS-FO4-02-OG Semestr zimowy 2023/24 Podstawy genetyki zachowania się człowieka
2500-PL-PS-FO4-03-OG Semestr zimowy 2023/24 Psychologia twórczości
2500-PL-PS-OB1Z-1-OG Semestr zimowy 2023/24 Wstęp do psychologii
2500-PL-PS-OB1Z-2-OG Semestr zimowy 2023/24 Metodologia badań psychologicznych
2500-PL-PS-OB2Z-3-OG Semestr zimowy 2023/24 Podstawy pomiaru psychometrycznego
2500-PL-PS-OB3Z-1-OG Semestr zimowy 2023/24 Psychologia osobowości
2600-BIZPLAN-OG Semestr zimowy 2023/24 Biznesplan
2600-BUDPOZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Budowanie pozycji rynkowej małej firmy
2600-FOSIP-OG Semestr zimowy 2023/24 Forwardy, opcje, swapy, i inne pochodne. Finansowe instrumenty II generacji
2600-GRK-OG Semestr zimowy 2023/24 Giełda i rynek kapitałowy
2600-HSDPP-OG Semestr zimowy 2023/24 Historyczny sukces. Dzieje polskich przedsiębiorców
2600-KIPZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Komunikacja interpersonalna i praca w zespole
2600-KRPDUW-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
2600-MADEE-OG Semestr zimowy 2023/24 Modelowanie i analiza danych ekonomicznych w Excelu (kurs internetowy)
2600-ME-OG Semestr zimowy 2023/24 Microsoft Excel - kurs podstawowy (kurs internetowy)
2600-MK-OG Semestr zimowy 2023/24 „Mapa kulturowa” (Map mind). Zróżnicowanie kulturowe międzynarodowego biznesu.
2600-PDI-OG Semestr zimowy 2023/24 Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
2600-PRAWASP-OG Semestr zimowy 2023/24 Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
2600-PRZED-OG Semestr zimowy 2023/24 Przedsiębiorczość
2600-PTKOMERW-OG Semestr zimowy 2023/24 Przedsiębiorczość technologiczna i komercjalizacja wiedzy: teoria i praktyka
2600-SL-OG Semestr zimowy 2023/24 Świat liczb (kurs internetowy)
2600-ZI-OG Semestr zimowy 2023/24 Zarządzanie innowacjami
2600-ZS-OG Semestr zimowy 2023/24 Zarządzanie sobą
2700-AFAG1-OG Semestr zimowy 2023/24 Akademia filmu dokumentalnego Docs Against Gravity cz. 1
2700-D-FJZWOS-OG Semestr zimowy 2023/24 Film jako źródło wiedzy o świecie
2700-FOP-OG Semestr zimowy 2023/24 Filmowe obrazy popkultury
2700-L-D-DPP-OG Semestr zimowy 2023/24 Dzieje prasy polskiej w XIX - XX w. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne i kulturowe
2700-MECE-OG Semestr zimowy 2023/24 Media a celebryci
2700-MESW-OG Semestr zimowy 2023/24 Media w świecie
2700-MOGW-OG Semestr zimowy 2023/24 Media o grach wideo: język i gatunki
2700-REPR-OG Semestr zimowy 2023/24 Reklama a PR
2700-Z-FJZWOS-OG Semestr zimowy 2023/24 Film jako źródło wiedzy o świecie
2700-ZSK-OG Semestr zimowy 2023/24 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
2700-ZSKP-OG Semestr zimowy 2023/24 Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie public relations
3000-KNR-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
3106-PraMS-OG Semestr zimowy 2023/24 Praktyka muzyki średniowiecza
3401-0FMCC-OG Semestr zimowy 2023/24 From migration to climate change: an introduction to contemporary risks
3401-0KIRP-OG Semestr zimowy 2023/24 Komunikacja interpersonalna w relacji pomocy
3401-0MKDRS-OG Semestr zimowy 2023/24 Między konstruowaniem a doświadczaniem: na przecięciu różnorodności społecznych
3401-0MPK-OG Semestr zimowy 2023/24 Międzynarodowe prawo karne
3401-0SE-OG Semestr zimowy 2023/24 „Scandinavian Exceptionalism”? Kultura, prawo, przestępczość w Norwegii i norweskiej części Arktyki – wybrane problemy
3401-0TF-OG Semestr zimowy 2023/24 Teorie feminizmu
3401-GCHA-OG Semestr zimowy 2023/24 Grzech czy choroba... ? Alkoholizm w świetle programu 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
3401-K42d-OG Rok akademicki 2023/24 Klinika art. 42 kkw
3402-00-ASaMP-OG Semestr zimowy 2023/24 Ageing Societies - a multidisciplinary perspective
3402-00-MiRwKS-OG Semestr zimowy 2023/24 Małżeństwo i rodzina w koncepcjach społecznych
3402-00-PCONLINE-OG Semestr zimowy 2023/24 Prawa człowieka
3402-00-PTS-OG Semestr zimowy 2023/24 Płeć w teoriach społecznych
3402-00-SCPZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjologia pracy
3402-00APCZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Antropologia przesądu - czarownice
3402-00HDCT-OG Semestr zimowy 2023/24 How Do Cultures Think? Introduction to Cognitive Anthropology
3402-00IFR-ONLINE-OG Semestr zimowy 2023/24 Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów
3402-00IWUS-OG Semestr zimowy 2023/24 "Inny" w ujęciu socjologicznym
3402-00LITAOA-OG Semestr zimowy 2023/24 Living in the age of anxiety. Sociology of risk in catastrophic times
3402-00ORGPOZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Organizacje pozarządowe
3402-00PSAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Pierwsze szkoły antropologiczne i ich mistrzowie: problematyka kultury
3402-00PSPR-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjotechnika propagandy politycznej
3402-00SKOL-OG Semestr zimowy 2023/24 Studia kobiece
3402-00WTAZW-OG Semestr zimowy 2023/24 Współczesne teorie antropologiczne I
3402-01-DIT-OG Semestr zimowy 2023/24 Demokracja i totalitaryzm - teoria i instytucje
3402-01-PiP-OG Semestr zimowy 2023/24 Prawo i płeć
3402-01-SQUEER-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjologia queer
3402-01AU-OG Semestr zimowy 2023/24 Aksjourbanistyka
3402-01DZBT-OG Semestr zimowy 2023/24 Dane zastane: badanie tekstów - od wyrażenia do narracji
3402-01NK-OG Semestr zimowy 2023/24 Narodziny kapitalizmów
3402-01STP-OG Semestr zimowy 2023/24 Społeczna teoria prawa
3402-01WSM-OG Semestr zimowy 2023/24 Współczesne miasta
3402-10AKDRE-OG Semestr zimowy 2023/24 Animacja kultury: diagnoza, realizacja, ewaluacja
3402-10ANIL-OG Semestr zimowy 2023/24 Antropologia intymności
3402-10APiWKP-OG Semestr zimowy 2023/24 Antropologia prawa i wielość kultur prawnych
3402-10POP-OG Semestr zimowy 2023/24 Prawo o organizacjach pozarządowych
3402-10PWAK-OG Semestr zimowy 2023/24 Płeć w antropologii kulturowej
3402-10RPWSIRI-OG Semestr zimowy 2023/24 Rozwiązywanie problemów w sytuacji istotnych różnic interesów
3402-10RWD-OG Semestr zimowy 2023/24 Rodzina w dyskursie społecznym
3500-FAK-ANHIS-OG Semestr zimowy 2023/24 Antropologia. Historia, teoria i praktyka badawcza
3500-FAK-ANMI-OG Semestr zimowy 2023/24 Wstęp do antropologii miasta
3500-FAK-OTDP-OG Semestr zimowy 2023/24 Od teorii do praktyki: aplikacyjne funkcje socjologii problemów społecznych
3500-FAK-SOCDEW-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjologia dewiacji
3500-FAK-SOCEKO-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjologia ekonomiczna
3500-FAK-SOCET-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjologia etniczności
3500-FAK-SOCKULT-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjologia kultury
3500-FAK-SOCLOK-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjologia lokalności
3500-FAK-SOCMIG-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjologia migracji
3500-FAK-WTWS-OG Semestr zimowy 2023/24 Wprowadzenie do teorii wyboru społecznego: decyzje, kooperacja, konkurencja, sprawiedliwość.
3500-FAKL-SKW-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjologia kampanii wyborczej
3500-FAKL-SOCPOL-OG Semestr zimowy 2023/24 Wprowadzenie do socjologii polityki
3500-FAKL-SWW-OG Semestr zimowy 2023/24 Socjologia wojska i wojny
3500-ROWNOSC-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
3600-KJKA-OG Rok akademicki 2023/24 Konwersatorium - języki i kultury Afryki
3600-KM-SMAA1-OG Semestr zimowy 2023/24 Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce z uwzględnieniem historii obszarów - wykład i ćwiczenia
3600-SJW-ZCHCH(Z)-OG Semestr zimowy 2023/24 Żółw i Chryzantema, Wulgaryzmy w chińskim systemie językowym
3620-B2020-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Białoruś 2020
3620-BEP-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Białoruskie elity polityczne: od homo sovieticus do elit narodowych
3620-CI-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Community & Initiative
3620-ECE-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 East Central Europe and Current Challenges
3620-EMB-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 The economic model of Belarus under A. Lukashenka’s regime: emergence, functioning, social and political consequences
3620-EPPT-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Elity polityczne w procesie transformacji państw postradzieckich (Политические элиты в процессе трансформации постсоветских государств)
3620-ESW-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Europa Środkowo-Wschodnia w myśli społeczno-humanistycznej XX wieku
3620-GSR-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Genealogia stosowana. Rodzina jako wspólnota pamięci historycznej
3620-HIR-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 History, Identity, and Return of Geopolitics: Russo-Ukrainian War in the Postcolonial Context
3620-HN-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia nuklearna. Globalne konsekwencje Czarnobyla
3620-I-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Institutionalism
3620-IHS-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 International healthcare systems
3620-KNR-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Konflikty narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej
3620-MN-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Mniejszości narodowe, spory i konflikty na Kaukazie
3620-MU-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Miasta Ukrainy
3620-PC-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Pogranicza cywilizacji - współczesne wyzwania państw Południowego Kaukazu
3620-PWZDR-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka wschodnia. Źródła, doktryna i realizacja w pierwszych latach III RP
3620-RKP2-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Rosjanie w Królestwie Polskim-propaganda carskiej władzy za panowania cesarza Aleksandra III (1881-1894)
3620-RKPAS-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Rosja i kraje poradzieckiej Azji Środkowej
3620-RMK-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 „Ruski mir” jako koncepcja i strategia rosyjskiego neoimperializmu
3620-RMP-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Russia as a Multinational Polity
3620-SPU-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Stosunki polsko-ukraińskie (2004-2023)
3620-SST-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Stalin i stalinizm. O totalitaryzmie w ZSRR
3620-U2022-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Ukraina 2022
3620-WG-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Współczesna Gruzja. Życie codzienne, społeczeństwo, kultura, polityka
3620-WHWNG-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Wojna hybrydowa - współczesne narzędzie (geo)polityki. Wymiar wschodnio-europejski
3620-WUPM-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Wojna na Ukrainie. Polityczno-militarne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i świata
3700-KRPDUW-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
4003-ASQ-OG Semestr zimowy 2023/24 Alternatywy status quo
4003-BKRU-OG Semestr zimowy 2023/24 Bezpieczeństwo europejskie w dobie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego
4003-C-Europa-OG Semestr zimowy 2023/24 Cyfrowa Europa
4003-CUE-OG Semestr zimowy 2023/24 Membership in the EU and the Problems of Democracy and Human Rights Protection (kurs internetowy)
4003-ENP-OG Semestr zimowy 2023/24 Europa, nowoczesność i Polacy
4003-EUAA-OG Semestr zimowy 2023/24 EU Action in Artificial Intelligence and Desinformation
4003-GKEU-OG Semestr zimowy 2023/24 Globalizacja i kryzys rozwoju w Europie
4003-KAKL-OG Semestr zimowy 2023/24 Katastrofa klimatyczna
4003-MKEU-OG Semestr zimowy 2023/24 Modele kapitalizmu w Europie
4003-MUW-OG Semestr zimowy 2023/24 Muzułmanie w Europie
4208-Apm-OG Semestr zimowy 2023/24 Aktualne problemy miast i regionów
4208-Esg-OG Semestr zimowy 2023/24 Ewolucja sytuacji geopolitycznej na świecie. Dynamika cywilizacji
4208-Fp-OG Semestr zimowy 2023/24 Fabryka podróży – kulisy systemów transportowych
4208-ITUS-OG Semestr zimowy 2023/24 Introduction to urban studies
4208-JdW-OG Semestr zimowy 2023/24 Jak działa Warszawa? Praktyczne warsztaty z ulepszania miasta
4208-Mwr-psm-OG Semestr zimowy 2023/24 Miasto w ruchu – przestrzeń, społeczeństwo, mobilność
4208-Nin-OG Semestr zimowy 2023/24 Narody i nacjonalizm. Teoria, historia i bieżące sprawy
4208-Pom-OG Semestr zimowy 2023/24 Procesy odnowy miast
4208-SbW-OG Semestr zimowy 2023/24 Pieszo przez miasto. Spacery badawcze po Warszawie
4208-sEUR1-OG Semestr zimowy 2023/24 Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1
4208-SimCity-OG Semestr zimowy 2023/24 Zarządzanie miastem – projekt miasta w Sim City
4208-SkchEU-OG Semestr zimowy 2023/24 Społeczno-kulturowa charakterystyka państw i regionów europejskich
4208-TiPR-OG Semestr zimowy 2023/24 Teorie i polityki rozwoju miast i regionów
4219-SC0011-OG Semestr zimowy 2023/24 American Narratives of Homelessness. Literary Anthropology (Amerykańskie opowieści o bezdomności. Antropologia literacka.)
4219-SD0076-OG Semestr zimowy 2023/24 Keywords in US Film Studies (Kluczowe pojęcia w amerykańskim filmoznawstwie)
4219-SF131-A-OG Semestr zimowy 2023/24 Democracy in America - Then and Now (Demokracja w Ameryce - dawniej i teraz)
4901-ASKAC-OG Semestr zimowy 2023/24 Akademickie spojrzenia: konwersatorium actualité critique
4901-SFSSH-OG Semestr zimowy 2023/24 Seminar of French social sciences and humanities / Séminaire français de Sciences Humaines et Sociales
5100-00RDM-OG Semestr zimowy 2023/24 Otwarta nauka i podstawy zarządzania danymi badawczymi
7600-MIT-OG Semestr zimowy 2023/24 MatchIT
7600-POG-OG Semestr zimowy 2023/24 Przedsiębiorczość - Otwórz Głowę!
8101-EUKON/Z-OG Semestr zimowy 2023/24 Eurokonwersatoria
8102-PWC-OG Semestr zimowy 2023/24 Problemy współczesnej cywilizacji