Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
1900-1FESW-OG Semestr zimowy 2023/24 Przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej
1900-1FHO1-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia odkryć geograficznych I
1900-1FMG-OG Semestr zimowy 2023/24 Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
1900-EAK-OG Semestr zimowy 2023/24 Etyczne aspekty klęsk żywiołowych
1900-GHW-OG Semestr zimowy 2023/24 Geografia historyczna - współczesne problemy badawcze
1900-GOS-OG Semestr zimowy 2023/24 Gospodarowanie na obszarach zimnych
1900-GOW-OG Semestr zimowy 2023/24 Geography of the World
1900-GPCW-OG Semestr zimowy 2023/24 Global problems in the contemporary world
1900-GTE-OG Semestr zimowy 2023/24 Geografia turystyczna Europy
1900-GTKA-OG Semestr zimowy 2023/24 Geografia turystyczna krajów arabskich
1900-HMW-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia miasta na dawnych planach Warszawy
1900-KPNK1-OG Semestr zimowy 2023/24 Kolonializm, postkolonializm, neokolonializm (I)
1900-MIK-OG Semestr zimowy 2023/24 Mikrokosmosy, czyli podróż przez Polskę regionów i małych ojczyzn
1900-NEP-OG Semestr zimowy 2023/24 Natural environment of Poland
1900-RPiE-OG Semestr zimowy 2023/24 Roślinność Polski i Europy
1900-SEAO-OG Semestr zimowy 2023/24 Społeczno-ekonomiczne aspekty Oscylacji Południowej El-Nino
1900-SEW-OG Rok akademicki 2023/24 Seminarium Warszawskie
1900-SVD-OG Semestr zimowy 2023/24 Sustainable development - between global and local perspectives
1900-TGP-OG Semestr zimowy 2023/24 Tourism Geography of Poland