Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2100-KNR-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość – przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
2100-MON-ANDS-OG Semestr zimowy 2023/24 Analiza danych społecznych
2100-MON-BC-OG Semestr zimowy 2023/24 Biblia a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-CKAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Cywilizacja i kultura Ameryki Łacińskiej
2100-MON-CUKR-OG Semestr zimowy 2023/24 Cuda i kryzysy. I i II Republika Włoska
2100-MON-CYSE-OG Semestr zimowy 2023/24 Cybersecurity for Everyone
2100-MON-DZZS-OG Semestr zimowy 2023/24 Dzieje ZSRR
2100-MON-FEPS-OG Semestr zimowy 2023/24 Football in Europe - Political and Social Aspects
2100-MON-GEKU-OG Semestr zimowy 2023/24 Geokultura – analiza związków geopolityki i zjawisk kulturowych
2100-MON-GETP-OG Semestr zimowy 2023/24 Geoekonomia w teorii i praktyce
2100-MON-HIAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia Ameryki Łacińskiej
2100-MON-HIRF-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia i instytucje polityczne V Republiki Francuskiej 1958-2022
2100-MON-HSAW-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej i Azji Południowej
2100-MON-HSMA-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia stosunków międzynarodowych w Afryce
2100-MON-HSMB-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie
2100-MON-IPOZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Izrael-Polska. Żydzi-Polacy
2100-MON-KACZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Kościół a człowiek, polityka, wojny i władza
2100-MON-KOMI-OG Semestr zimowy 2023/24 Komunikowanie międzykulturowe
2100-MON-KPBE-OG Semestr zimowy 2023/24 Kobiety, pokój i bezpieczeństwo
2100-MON-KSAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Konflikty i spory w Ameryce Łacińskiej
2100-MON-KURP-OG Semestr zimowy 2023/24 Kulturowe uwarunkowania rywalizacji politycznej
2100-MON-LOBB-OG Semestr zimowy 2023/24 Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce - aktorzy, strategie i metody działań. Wprowadzenie do problematyki
2100-MON-MAAN-OG Semestr zimowy 2023/24 Mysterious Antipodes, social model of Australia and New Zealand
2100-MON-MESM-OG Semestr zimowy 2023/24 Meksyk w stosunkach międzynarodowych
2100-MON-NPST-OG Semestr zimowy 2023/24 Nowoczesność i polski spór o tożsamość
2100-MON-PBWA-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityki zagraniczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
2100-MON-PCCW-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka i rządzenie w epoce cywilizacji cyfrowej i władzy informacji
2100-MON-PGIC-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka gospodarcza Chin
2100-MON-PGIN-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka gospodarcza Indii
2100-MON-PGJ-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka gospodarcza Japonii
2100-MON-PIAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Procesy integracji politycznej i gospodarczej w regionie Ameryki Łacińskiej
2100-MON-PISD-OG Semestr zimowy 2023/24 Podstawy inwestowania strategicznego w krajach Dalekiego Wschodu
2100-MON-POIP-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka obronna w procesie realizacji interesów państwa
2100-MON-POPO-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka a popkultura
2100-MON-PPWP-OG Semestr zimowy 2023/24 Prowokacja i perfidia w polityce
2100-MON-PRL-OG Semestr zimowy 2023/24 PRL - historia zwykłych ludzi
2100-MON-PSBW-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie i w Afryce
2100-MON-PUBA-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
2100-MON-PWBA-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka wybranych państw wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
2100-MON-PZAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej
2100-MON-PZAS-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityki zagraniczne państw Afryki Subsaharyjskiej
2100-MON-PZJK-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka zagraniczna Japonii i Rep. Korei
2100-MON-PZPA-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka zagraniczna państw ASEAN
2100-MON-RBWA-OG Semestr zimowy 2023/24 Religia na Bliskim Wschodzie i w Afryce
2100-MON-REAM-OG Semestr zimowy 2023/24 Religie Ameryk
2100-MON-RKWL-OG Semestr zimowy 2023/24 Religia - kultura - władza
2100-MON-RSAZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Regionalny system bezpieczeństwa w Azji
2100-MON-RSBW-OG Semestr zimowy 2023/24 Regionalny system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
2100-MON-SOPO-OG Semestr zimowy 2023/24 Society and Politics In Popular Culture
2100-MON-SPDO-OG Semestr zimowy 2023/24 Skandynawskie państwa dobrobytu
2100-MON-SPPA-OG Semestr zimowy 2023/24 Systemy polityczne państw Azji
2100-MON-SPUE-OG Semestr zimowy 2023/24 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy: wizje i praktyka
2100-MON-SPWW-OG Semestr zimowy 2023/24 Społeczne problemy współczesnego więzienia
2100-MON-SPZE-OG Semestr zimowy 2023/24 Średniowieczny projekt zjednoczenia Europy
2100-MON-STTR-OG Semestr zimowy 2023/24 Stosunki transatlantyckie
2100-MON-STWY-OG Semestr zimowy 2023/24 Stosunki wyznaniowe
2100-MON-TAME-OG Semestr zimowy 2023/24 The Age of Social Media and E-commerce: How Digital Technologies Impact International Politics
2100-MON-TKRP-OG Semestr zimowy 2023/24 Trening kreatywnego rozwiązywania problemów
2100-MON-TREN-OG Semestr zimowy 2023/24 Trendy ewolucji rynku pracy
2100-MON-WARG-OG Semestr zimowy 2023/24 Warsztaty grywalizacyjne
2100-MON-WARR-OG Semestr zimowy 2023/24 Z warsztatu zarządzajacego bezpieczeństwem instytucji państwowych i sektora prywatnego ( ABW, NBP, bank prywatny)
2100-MON-WDDO-OG Semestr zimowy 2023/24 Wpływ działań defensywnych i ofensywnych na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
2100-MON-WSAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Władza i społeczeństwo Ameryki Łacińskiej
2100-MON-WSMK-OG Semestr zimowy 2023/24 Wartości w stosunkach międzynarodowych. Wykład im. Jana Karskiego
2100-MON-WTGP-OG Semestr zimowy 2023/24 Geopolitical Tuesdays
2102-SSCP-OG Semestr zimowy 2023/24 System służby cywilnej w Polsce