Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Psychologii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2500-F03-OG Semestr zimowy 2023/24 Mechanizmy i źródła ludzkich emocji i motywacji
2500-F04-OG Semestr zimowy 2023/24 Climate Change “101” - Interdisciplinary introduction to the contemporary climate crisis
2500-PL-PS-FO-15-OG Semestr zimowy 2023/24 O nudzie
2500-PL-PS-FO4-02-OG Semestr zimowy 2023/24 Podstawy genetyki zachowania się człowieka
2500-PL-PS-FO4-03-OG Semestr zimowy 2023/24 Psychologia twórczości
2500-PL-PS-OB1Z-1-OG Semestr zimowy 2023/24 Wstęp do psychologii
2500-PL-PS-OB1Z-2-OG Semestr zimowy 2023/24 Metodologia badań psychologicznych
2500-PL-PS-OB2Z-3-OG Semestr zimowy 2023/24 Podstawy pomiaru psychometrycznego
2500-PL-PS-OB3Z-1-OG Semestr zimowy 2023/24 Psychologia osobowości