Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3005-HISTBALK-OG Rok akademicki 2023/24 Dzieje regionu - Bałkany
3005-SCS-OG Semestr zimowy 2023/24 Język staro-cerkiewno-słowiański (1)
3005-WOCH-OG Rok akademicki 2023/24 Wiedza o sztuce Chorwacji
3005-WOSLO-OG Rok akademicki 2023/24 Wiedza o sztuce Słowenii