Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3223-APMC-OG Semestr zimowy 2023/24 American Popular Music Culture
3223-KP-OG Semestr zimowy 2023/24 Katolicyzm i prawosławie - wybrane zagadnienia z dziejów chrześcijaństwa
3223-LA-OG Rok akademicki 2023/24 Literatura anglojęzycznego obszaru językowego
3223-LK-OG Semestr zimowy 2023/24 Lingwistyka korpusowa
3223-NS-OG Semestr zimowy 2023/24 Niepodległa Szkocja – Literatura, Dzieje, Kultura
3223-SCM-OG Semestr zimowy 2023/24 Social changes mirrored by lyrics of American hip-hop genre
3223-UWZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Ukraina pomiędzy wschodem a zachodem
3223-WLL0-OG Semestr zimowy 2023/24 Wprowadzenie do literatury latynoamerykańskiej