Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3224-CYWILI-OG Semestr zimowy 2023/24 Walka cywilizacji
3224-EURNIEM-OG Semestr zimowy 2023/24 Kultura krajów regionu w kontekście europejskim – Niemcy
3224-EURUKRBIAL-OG Semestr zimowy 2023/24 Kultura krajów regionu w kontekście europejskim - Ukraina/Białoruś/Polska
3224-HISB-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia kultury białoruskiej do 1918 r.
3224-HISL-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia kultury litewskiej do 1918 r.
3224-HISPL-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia kultury polskiej do 1918 r.
3224-HISSEM-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia semiotyki kultury
3224-JAGIELL-OG Semestr zimowy 2023/24 Dynastia Jagiellonów na tronie polskim w tradycji i kulturze
3224-KAJMYSOM-OG Semestr zimowy 2023/24 Kaj my som? Literatura (p)o (ś)Śląsku
3224-KOSCPRAW-OG Semestr zimowy 2023/24 Dzieje Kościoła prawosławnego w Europie Środkowo-Wschodniej w XX-XXI wieku
3224-MILITARY-OG Semestr zimowy 2023/24 Military Anthropology - American perspective
3224-NJRPOLA2-OG Semestr zimowy 2023/24 Nauka języków regionu - język polski B1
3224-WSPÓŁLIT-OG Semestr zimowy 2023/24 Współczesna literatura światowa