Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Romanistyki

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3304-1DP1O-HIKF2-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia i kultura Francji Ip
3304-1DP1O-HLF1-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia literatury francuskiej - Średniowiecze i XVI w.
3304-1DP2O-HLF-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia literatury francuskiej – XVII i XVIII w.
3304-1DP2O-KK-003-OG Semestr zimowy 2023/24 Konwersatorium historyczno-kulturowe: Sytuacja kobiety w epoce ancien régime'u
3304-1DPXW-KL-029-OG Semestr zimowy 2023/24 Konwersatorium literaturoznawcze I/IIp: Obcość i bliskość literatury średniowiecznej