Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3401-0FMCC-OG Semestr zimowy 2023/24 From migration to climate change: an introduction to contemporary risks
3401-0KIRP-OG Semestr zimowy 2023/24 Komunikacja interpersonalna w relacji pomocy
3401-0MKDRS-OG Semestr zimowy 2023/24 Między konstruowaniem a doświadczaniem: na przecięciu różnorodności społecznych
3401-0SE-OG Semestr zimowy 2023/24 „Scandinavian Exceptionalism”? Kultura, prawo, przestępczość w Norwegii i norweskiej części Arktyki – wybrane problemy
3401-GCHA-OG Semestr zimowy 2023/24 Grzech czy choroba... ? Alkoholizm w świetle programu 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
3401-K42d-OG Rok akademicki 2023/24 Klinika art. 42 kkw
4100-PPM-OG Semestr zimowy 2023/24 Projektowanie prezentacji multimedialnych