Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3620-1-PNK-OG Semestr zimowy 2023/24 Państwa i narody Kaukazu. Historia i kultura
3620-AAKF-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Antropologia azerbejdżańskiej kultury. Fenomen heterogeniczności pogranicza
3620-B2020-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Białoruś 2020
3620-BEP-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Białoruskie elity polityczne: od homo sovieticus do elit narodowych
3620-BIJ-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Białorusini a idea jedności wschodniosłowiańskiej w XIX-XXI wieku
3620-BNTPN-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Białoruski nacjonalizm na tle procesów narodotwórczych w Europie w XIX i XX wieku
3620-CHKS-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Czechosłowacja - historia, kultura, społeczeństwo. 1918-1992
3620-CI-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Community & Initiative
3620-EAI-OG Semestr zimowy 2023/24 Ethnicity and Imperia. East Central Europe in the national, confessional and cultural context
3620-ECE-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 East Central Europe and Current Challenges
3620-EMB-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 The economic model of Belarus under A. Lukashenka’s regime: emergence, functioning, social and political consequences
3620-EPPT-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Elity polityczne w procesie transformacji państw postradzieckich (Политические элиты в процессе трансформации постсоветских государств)
3620-ERSG-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Europa - Rosja. Stosunki geopolityczne z perspektywy historycznej
3620-ESW-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Europa Środkowo-Wschodnia w myśli społeczno-humanistycznej XX wieku
3620-GSR-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Genealogia stosowana. Rodzina jako wspólnota pamięci historycznej
3620-HEW-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Horrory Europy Wschodniej: kultura grozy krajów poradzieckiech
3620-HIR-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 History, Identity, and Return of Geopolitics: Russo-Ukrainian War in the Postcolonial Context
3620-HN-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia nuklearna. Globalne konsekwencje Czarnobyla
3620-HPNH-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia praktyczna. Nauki historyczne w przestrzeni publicznej
3620-I-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Institutionalism
3620-IHS-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 International healthcare systems
3620-JM-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Języki mniejszości. Status - prestiż - dwujęzyczność - wielojęzyczność
3620-JSDEW-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Jedność słowiańska w dziejach Europy Wschodniej – idea i rzeczywistość
3620-KNR-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Konflikty narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej
3620-KRZSRR-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Komunizm i religia w ZSRR. Konflikt i współdziałanie
3620-KWHW-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Kuszenie wolnością: historia i władza w obiektywie kina sowieckiego
3620-LOP-OG Semestr zimowy 2023/24 Łacina od podstaw
3620-MN-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Mniejszości narodowe, spory i konflikty na Kaukazie
3620-MSWP-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Memory studies: wprowadzenie do problematyki
3620-MU-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Miasta Ukrainy
3620-NBDN-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Nieznana Białoruś: dzieje narodu i państwa w XX wieku
3620-NBNM-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Nationalism in the Balkans – national myths, culture, politics
3620-NK-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Narody kaukaskie w poszukiwaniu własnej tożsamości po 1991 roku
3620-PC-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Pogranicza cywilizacji - współczesne wyzwania państw Południowego Kaukazu
3620-PHPP-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka historyczna państw postsowieckich (Rosja, Ukraina, Białoruś)
3620-PWZDR-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Polityka wschodnia. Źródła, doktryna i realizacja w pierwszych latach III RP
3620-RJPPK-OG Semestr zimowy 2023/24 Rozpad Jugosławii - przyczyny, przebieg, konsekwencje
3620-RKP2-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Rosjanie w Królestwie Polskim-propaganda carskiej władzy za panowania cesarza Aleksandra III (1881-1894)
3620-RKPAS-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Rosja i kraje poradzieckiej Azji Środkowej
3620-RMK-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 „Ruski mir” jako koncepcja i strategia rosyjskiego neoimperializmu
3620-RMP-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Russia as a Multinational Polity
3620-RRUB-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Religie w Rosji, Ukrainie i Białorusi; przeszłość i współczesność
3620-SP2WS-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Słowacja podczas II wojny światowej
3620-SPU-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Stosunki polsko-ukraińskie (2004-2023)
3620-SST-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Stalin i stalinizm. O totalitaryzmie w ZSRR
3620-U2022-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Ukraina 2022
3620-UNN-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Ukraina. Narodziny narodu
3620-VH-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Václav Havel - pisarz, dysydent, prezydent
3620-VWOC-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Vilnius/Wilno. One City and many Histories
3620-WG-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Współczesna Gruzja. Życie codzienne, społeczeństwo, kultura, polityka
3620-WHWNG-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Wojna hybrydowa - współczesne narzędzie (geo)polityki. Wymiar wschodnio-europejski
3620-WPDW-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Od Witolda do Piłsudskiego: dziedzictwo wielokulturowe na Ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego
3620-WUPM-SP-OG Semestr zimowy 2023/24 Wojna na Ukrainie. Polityczno-militarne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i świata
3620-ZAZSS-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Żydowska Atlantyda: zaginiony świat sztetla na Litwie
3620-ZCCP-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Zagłada - cywile w czasie powstania w getcie warszawskim
3620-ZOSP-H-OG Semestr zimowy 2023/24 Zakaukazie w okresie sowieckim i postsowieckim