Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3700-AL-BCDE-OG Rok akademicki 2023/24 Biografia człowieka. Drogi ewolucji i perspektywy cywilizacji
3700-AL-CGD-OG Rok akademicki 2023/24 Czytając Guy Deborda, oglądając Jean-Luc Godarda
3700-AL-CI-OG Semestr zimowy 2023/24 Us / Me / They: Collectivity and Identity
3700-AL-CRL-OG Semestr zimowy 2023/24 Chrześcijański rok liturgiczny (prawosławie, katolicyzm, anglikanizm, ewangelicyzm)
3700-AL-CWPC-OG Semestr zimowy 2023/24 Chrześcijaństwo wobec problematyki czasu (od starożytności do czasów nowożytnych)
3700-AL-DN-OG Semestr zimowy 2023/24 Disability Narratives
3700-AL-DNM-OG Semestr zimowy 2023/24 Dyskurs nacjonalistyczny a mniejszości na pograniczach. Przypadek Wilamowic
3700-AL-DO-OG Semestr zimowy 2023/24 Dziwny ogród – topos raju w kulturze pooświeceniowej
3700-AL-DTKL2-OG Rok akademicki 2023/24 Dramat i teatr kondycji ludzkiej 2.0. Od Szekspira do Norwida
3700-AL-FPPF-OG Semestr zimowy 2023/24 Filozofia prawa – od filozofii ku prawu, od prawa ku filozofii
3700-AL-HFD-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia filmu dokumentalnego
3700-AL-HOK-OG Rok akademicki 2023/24 Histori(e)a oka - kino i rzeczywistość
3700-AL-IMNJK-OG Semestr zimowy 2023/24 Inwentaryzacja motywów narracyjnych w twórczości Jana Kochanowskiego
3700-AL-IW-OG Semestr zimowy 2023/24 Indywidualność i wspólnota. Poszukiwania i dylematy tożsamościowe w prozie Hermanna Hessego
3700-AL-JK-I-OG Semestr zimowy 2023/24 Jan Kochanowski – Stan wiedzy i potrzeby badawcze, część I
3700-AL-JW-OG Semestr zimowy 2023/24 Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom początkujący
3700-AL-JWB-OG Rok akademicki 2023/24 Jak wygląda Bóg? Człowiek i Bóg w kulturze wschodniochrześcijańskiej - od Atanazego Wielkiego do Jerzego Nowosielskiego.
3700-AL-KMPZL-OG Semestr zimowy 2023/24 Komunikacja międzygatunkowa. Porozumiewanie się zwierząt oraz ludzi ze zwierzętami – wzajemna wymiana
3700-AL-KRWZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Kulturotwórcza rola wiary i zabobonu od Antyku do współczesności
3700-AL-KTB-OG Semestr zimowy 2023/24 Kościoły tradycji bizantyńskiej w Ukrainie. (Między Konstantynopolem, Rzymem i Moskwą)
3700-AL-LBH-OG Semestr zimowy 2023/24 Laughing on the Brink of Humanity
3700-AL-LNP-I-OG Semestr zimowy 2023/24 Literatura nowożytna w perspektywie długiego trwania (kontynuacja, zerwanie, dialog)
3700-AL-MGZL-OG Semestr zimowy 2023/24 Motyw granicy zwierzęta-ludzie w wybranych tekstach literackich i popularnonaukowych
3700-AL-MWZH-OG Rok akademicki 2023/24 Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli
3700-AL-MZS-OG Rok akademicki 2023/24 Muzyka w zarządzanym świecie albo Adorno rozstrojony
3700-AL-NDBDS-OG Rok akademicki 2023/24 Na dwóch biegunach drabiny społecznej. Obraz elit i dołów społecznych we francuskich tekstach kultury.
3700-AL-NR-OG Semestr zimowy 2023/24 Niemiecki romantyzm: czarny, fantastyczny, mistyczny
3700-AL-ONK-OG Semestr zimowy 2023/24 Obywatelskie nieposłuszeństwo. Koncepcje. Analiza przypadków
3700-AL-OR-OG Semestr zimowy 2023/24 Odzwierciedlić rzeczywistość. Słowo i obraz wobec problemów społecznych XX-XXI wieku
3700-AL-PBS-OG Semestr zimowy 2023/24 Polscy badacze Syberii - podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, eksploratorzy, zesłańcy
3700-AL-PCC-OG Semestr zimowy 2023/24 The Painting that Captivates US: Caravaggio and the Art of Disclosure
3700-AL-PCWPt-OG Semestr zimowy 2023/24 Piszę, bo czytam. Warsztaty pisania tekstów akademickich
3700-AL-PGP-OG Semestr zimowy 2023/24 Podróż grecka i pytania o tożsamość Europy
3700-AL-PKZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Pasja. Kultura Zachodu wobec doświadczenia Golgoty. Film, Literatura, Muzyka
3700-AL-PP-OG Semestr zimowy 2023/24 Ptasia poezja
3700-AL-PWZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Polszczyzna między Wschodem a Zachodem – interferencje językowe w kontekście kultury
3700-AL-RA-OG Semestr zimowy 2023/24 The Return of Antigone in the Time of Election: Moral Choices, Politics, and Personal Responsibility
3700-AL-RO-OG Semestr zimowy 2023/24 Rzeczywista obecność: jak chrześcijańska nauka o Eucharystii zmieniła naszą kulturę?
3700-AL-SEA-OG Semestr zimowy 2023/24 Słownik, encyklopedia, archiwum: kolekcje semantyczne i kulturowe aspekty pamięci
3700-AL-SKZHI-OG Rok akademicki 2023/24 Spotkanie kultur w zwierciadle źródeł – hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście.
3700-AL-STF-OG Semestr zimowy 2023/24 Shakespeare teatralny i filmowy
3700-AL-SZZ-OG Rok akademicki 2023/24 Samobójstwo – zrozumieć aby zapobiec.
3700-AL-TDTN-OG Rok akademicki 2023/24 Tak dalej trwać nie może! Przedstawienie buntu we francuskich tekstach kultury
3700-AL-TMJ-OG Semestr zimowy 2023/24 Tropy mitologiczne w języku – słowa, pojęcia, konteksty
3700-AL-TZR-OG Rok akademicki 2023/24 Tracąc zdrowy rozsądek albo czytanie Italo Calvino
3700-AL-WI-OG Semestr zimowy 2023/24 Wstęp do indoeuropeistyki
3700-AL-WPU-OG Rok akademicki 2023/24 Warsztaty polszczyzny użytkowej
3700-AL-ZLGP-OG Rok akademicki 2023/24 Życie w literze albo w cieniu Georgesa Pereca
3700-KRPDUW-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW