Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału "Artes Liberales"

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3700-AL-ACE-OG Semestr zimowy 2023/24 The Art and Craft of the Essay
3700-AL-BCDE-OG Rok akademicki 2023/24 Biografia człowieka. Drogi ewolucji i perspektywy cywilizacji
3700-AL-CGD-OG Rok akademicki 2023/24 Czytając Guy Deborda, oglądając Jean-Luc Godarda
3700-AL-CI-OG Semestr zimowy 2023/24 Us / Me / They: Collectivity and Identity
3700-AL-CRL-OG Semestr zimowy 2023/24 Chrześcijański rok liturgiczny (prawosławie, katolicyzm, anglikanizm, ewangelicyzm)
3700-AL-CWPC-OG Semestr zimowy 2023/24 Chrześcijaństwo wobec problematyki czasu (od starożytności do czasów nowożytnych)
3700-AL-DN-OG Semestr zimowy 2023/24 Disability Narratives
3700-AL-DNM-OG Semestr zimowy 2023/24 Dyskurs nacjonalistyczny a mniejszości na pograniczach. Przypadek Wilamowic
3700-AL-DO-OG Semestr zimowy 2023/24 Dziwny ogród – topos raju w kulturze pooświeceniowej
3700-AL-DTKL2-OG Rok akademicki 2023/24 Dramat i teatr kondycji ludzkiej 2.0. Od Szekspira do Norwida
3700-AL-FPPF-OG Semestr zimowy 2023/24 Filozofia prawa – od filozofii ku prawu, od prawa ku filozofii
3700-AL-HFD-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia filmu dokumentalnego
3700-AL-HOK-OG Rok akademicki 2023/24 Histori(e)a oka - kino i rzeczywistość
3700-AL-IMNJK-OG Semestr zimowy 2023/24 Inwentaryzacja motywów narracyjnych w twórczości Jana Kochanowskiego
3700-AL-IW-OG Semestr zimowy 2023/24 Indywidualność i wspólnota. Poszukiwania i dylematy tożsamościowe w prozie Hermanna Hessego
3700-AL-JK-I-OG Semestr zimowy 2023/24 Jan Kochanowski – Stan wiedzy i potrzeby badawcze, część I
3700-AL-JW-OG Semestr zimowy 2023/24 Język wymysiöeryś (wilamowski) – poziom początkujący
3700-AL-JWB-OG Rok akademicki 2023/24 Jak wygląda Bóg? Człowiek i Bóg w kulturze wschodniochrześcijańskiej - od Atanazego Wielkiego do Jerzego Nowosielskiego.
3700-AL-KMPZL-OG Semestr zimowy 2023/24 Komunikacja międzygatunkowa. Porozumiewanie się zwierząt oraz ludzi ze zwierzętami – wzajemna wymiana
3700-AL-KRWZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Kulturotwórcza rola wiary i zabobonu od Antyku do współczesności
3700-AL-KTB-OG Semestr zimowy 2023/24 Kościoły tradycji bizantyńskiej w Ukrainie. (Między Konstantynopolem, Rzymem i Moskwą)
3700-AL-LBH-OG Semestr zimowy 2023/24 Laughing on the Brink of Humanity
3700-AL-LNP-I-OG Semestr zimowy 2023/24 Literatura nowożytna w perspektywie długiego trwania (kontynuacja, zerwanie, dialog)
3700-AL-MGZL-OG Semestr zimowy 2023/24 Motyw granicy zwierzęta-ludzie w wybranych tekstach literackich i popularnonaukowych
3700-AL-MWZH-OG Rok akademicki 2023/24 Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli
3700-AL-MZS-OG Rok akademicki 2023/24 Muzyka w zarządzanym świecie albo Adorno rozstrojony
3700-AL-NDBDS-OG Rok akademicki 2023/24 Na dwóch biegunach drabiny społecznej. Obraz elit i dołów społecznych we francuskich tekstach kultury.
3700-AL-NR-OG Semestr zimowy 2023/24 Niemiecki romantyzm: czarny, fantastyczny, mistyczny
3700-AL-ONK-OG Semestr zimowy 2023/24 Obywatelskie nieposłuszeństwo. Koncepcje. Analiza przypadków
3700-AL-OR-OG Semestr zimowy 2023/24 Odzwierciedlić rzeczywistość. Słowo i obraz wobec problemów społecznych XX-XXI wieku
3700-AL-PBS-OG Semestr zimowy 2023/24 Polscy badacze Syberii - podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, eksploratorzy, zesłańcy
3700-AL-PCC-OG Semestr zimowy 2023/24 The Painting that Captivates US: Caravaggio and the Art of Disclosure
3700-AL-PCWPt-OG Semestr zimowy 2023/24 Piszę, bo czytam. Warsztaty pisania tekstów akademickich
3700-AL-PGP-OG Semestr zimowy 2023/24 Podróż grecka i pytania o tożsamość Europy
3700-AL-PKZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Pasja. Kultura Zachodu wobec doświadczenia Golgoty. Film, Literatura, Muzyka
3700-AL-PP-OG Semestr zimowy 2023/24 Ptasia poezja
3700-AL-PWZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Polszczyzna między Wschodem a Zachodem – interferencje językowe w kontekście kultury
3700-AL-RA-OG Semestr zimowy 2023/24 The Return of Antigone in the Time of Election: Moral Choices, Politics, and Personal Responsibility
3700-AL-RO-OG Semestr zimowy 2023/24 Rzeczywista obecność: jak chrześcijańska nauka o Eucharystii zmieniła naszą kulturę?
3700-AL-SEA-OG Semestr zimowy 2023/24 Słownik, encyklopedia, archiwum: kolekcje semantyczne i kulturowe aspekty pamięci
3700-AL-SKZHI-OG Rok akademicki 2023/24 Spotkanie kultur w zwierciadle źródeł – hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście.
3700-AL-STF-OG Semestr zimowy 2023/24 Shakespeare teatralny i filmowy
3700-AL-SZZ-OG Rok akademicki 2023/24 Samobójstwo – zrozumieć aby zapobiec.
3700-AL-TDTN-OG Rok akademicki 2023/24 Tak dalej trwać nie może! Przedstawienie buntu we francuskich tekstach kultury
3700-AL-TMJ-OG Semestr zimowy 2023/24 Tropy mitologiczne w języku – słowa, pojęcia, konteksty
3700-AL-TZR-OG Rok akademicki 2023/24 Tracąc zdrowy rozsądek albo czytanie Italo Calvino
3700-AL-WI-OG Semestr zimowy 2023/24 Wstęp do indoeuropeistyki
3700-AL-WPU-OG Rok akademicki 2023/24 Warsztaty polszczyzny użytkowej
3700-AL-ZLGP-OG Rok akademicki 2023/24 Życie w literze albo w cieniu Georgesa Pereca
3700-AZ-FAK-ZGP-OG Semestr zimowy 2023/24 Życie gadów i ptaków
3700-CS-CJLWZ-23-OG Semestr zimowy 2023/24 Czas i jednostka ludzka na Wschodzie i Zachodzie
3700-CS-GREKA-OG Semestr zimowy 2023/24 Greka z elementami kultury antycznej
3700-CS-HBL-23-OG Rok akademicki 2023/24 Historia Bałkanów
3700-CS-LAC-PR-OG Semestr zimowy 2023/24 Łacina w praktyce: gramatyka, przekład, kultura
3700-CS-TKTA-OG Semestr zimowy 2023/24 Teksty kultury w tekstach akademickich
3700-CS1-1-WHKG-OG Rok akademicki 2023/24 Wprowadzenie do historii i kultury starożytnej Grecji
3700-CS1-1-WHKR-OG Rok akademicki 2023/24 Wprowadzenie do historii i kultury rzymskiej
3700-CS1-2-HKES-OG Rok akademicki 2023/24 Historia kultury europejskiego średniowiecza
3700-CS1-2-HKFW-OG Rok akademicki 2023/24 Historia kultury francuskiej i włoskiej
3700-CS1-2-HSS-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia sztuki średniowiecznej
3700-CS1-2-IKZ-OG Rok akademicki 2023/24 Instytucje kulturalne i ich zasady
3700-CS1-2-RWE-OG Rok akademicki 2023/24 Renesans włoski i europejski
3700-CS1-2-SK-OG Rok akademicki 2023/24 Semiotyka kultury
3700-CS1-3-HKFRWL-OG Rok akademicki 2023/24 Historia kultury francuskiej i włoskiej (2)
3700-CS1-3-HKIA-OG Rok akademicki 2023/24 Historia kultury iberoamerykańskiej. Ekspandująca Europa a Ameryka Łacińska
3700-CS1-3-MPN-OG Semestr zimowy 2023/24 Metodologia pracy naukowej
3700-CS1-3-ORW-23-OG Rok akademicki 2023/24 Ontologia rzeczywistości a wartości kulturowe na Wschodzie
3700-CS1-3-SN-OG Semestr zimowy 2023/24 Sztuka nowoczesna
3700-CS1-3-TAES-OG Semestr zimowy 2023/24 Tradycje antyczne w Europie Środkowej
3700-CS2-1-DSM-OG Rok akademicki 2023/24 Dzieje Śródziemnomorza
3700-CS2-2-DWS-OG Rok akademicki 2023/24 Dzieje współczesnego Śródziemnomorza, XVIII-XXI w.
3700-CS2-2-K-WL1-OG Semestr zimowy 2023/24 Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze
3700-CS2-DSS-23-OG Rok akademicki 2023/24 Decolonizing approaches to studying history and linguistic-cultural heritage. Methods, tools, results and challenges (research seminar)
3700-CS2-K-H-23-OG Semestr zimowy 2023/24 Konwersatorium hiszpańskie: Z Napoleonem w Hiszpanii. Udział Polaków w hiszpańskiej Wojnie o Niepodległość (1808-1813).
3700-CS2-KHS-SSN-OG Semestr zimowy 2023/24 Konwersatorium hiszpańskie: Spotkania Starego i Nowego Świata
3700-CS2-PKM-23-OG Semestr zimowy 2023/24 Pogranicze w komunikacji miedzycywilizacyjnej: perspektywa Zachod-Wschod
3700-CS2-PS-CHKSa-OG Semestr zimowy 2023/24 Chrześcijaństwo kręgu śródziemnomorskiego a islam i judaizm
3700-CS2-SM-23-OG Semestr zimowy 2023/24 Spotkania międzycywilizacyjne
3700-CS2-TCN-23-OG Rok akademicki 2023/24 Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus kultur narodowych i kontekst europejski
3700-FN-1-AIDLG-OG Semestr zimowy 2023/24 Analiza i interpretacja dzieł literatury greckiej w przekładach polskich
3700-FN-1-NJSGR-OG Rok akademicki 2023/24 Język starogrecki z elementami języka nowogreckiego
3700-FN-1-WDKGA-OG Semestr zimowy 2023/24 Wprowadzenie do kultury Grecji antycznej (wraz z kanonem lektur w przekładach polskich)
3700-FN-1-WN-OG Semestr zimowy 2023/24 Wstęp do neogrecystyki
3700-FN-2-NJSGR-OG Rok akademicki 2023/24 Nauka języka starogreckiego (2) z elementami kulturoznawstwa- średniozaawansowana
3700-FN-2-P-OG Semestr zimowy 2023/24 Prawosławie I
3700-FN-2-WHKB-OG Semestr zimowy 2023/24 Wprowadzenie do historii i kultury Bizancjum
3700-ISSC-BEBMA23-OG Semestr zimowy 2023/24 Borderlands: Central and Eastern Europe, the Balkans, the Mediterranean Region and the Arab World
3700-ISSC-COB23-OG Semestr zimowy 2023/24 Capitalism and Other Beasts
3700-ISSC-CSC23-OG Semestr zimowy 2023/24 Konwersatorium hiszpańskie - Współczesna Hiszpania. Kultura / Seminar of Spanish Language - Contemporary Spain. Culture / Conversatorio en lengua española - Actualidad española. Cultura
3700-ISSC-ICE23-OG Semestr zimowy 2023/24 An Introduction to Central and Eastern Europe
3700-ISSC-IPES23-OG Semestr zimowy 2023/24 Making sense of each other: Indigenous People and Europeans in the American colonies of Spain
3700-ISSC-MIRP23-OG Semestr zimowy 2023/24 Minority and Indigenous Rights in Practice
3700-ISSC-PIA23-OG Semestr zimowy 2023/24 Practical Introduction to Anthropology. Finding the way to interpret the dynamics of sociocultural change
3700-ISSC-UTPS23-OG Semestr zimowy 2023/24 Ukraine in Transformation. People and State
3700-KRPDUW-OG Semestr zimowy 2023/24 Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW