Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Filozofii

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
3800-A123-T-OG Rok akademicki 2023/24 Translatorium filozoficzne angielskie
3800-A223-T-OG Rok akademicki 2023/24 Translatorium filozoficzne angielskie
3800-AFFD23-M-OG Rok akademicki 2023/24 W kręgu antropologii filozoficznej Fiodora Dostojewskiego
3800-AKSLW23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Aktywność naukowa kobiet w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
3800-AUEB23-S-OG Semestr zimowy 2023/24 Od autonomii do użytku. Estetyczne badania nad sztuką
3800-BE-APBB-OG Rok akademicki 2023/24 Aktualne problemy bioetyki i biopolityki
3800-BE-EBN-OG Rok akademicki 2023/24 Etyka badań naukowych
3800-BE-EKL-OG Rok akademicki 2023/24 Etyka kliniczna
3800-BE-SKZ-OG Rok akademicki 2023/24 Społeczeństwo, kultura i zdrowie
3800-BE-WB-OG Semestr zimowy 2023/24 Wstęp do bioetyki
3800-BPL23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Biopolityka
3800-BPL23-S-BE-OG Semestr zimowy 2023/24 Biopolitics
3800-CNKT23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Człowiek nieukończony. Patrystyczne i średniowieczne korzenie transhumanizmu
3800-DRS23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Pseudo-Dionizy i jego recepcja na średniowiecznym Wschodzie i Zachodzie
3800-EDR23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Epistemologia doświadczenia religijnego: czytanie „Bojaźni i drżenia” Sorena Kierkegaarda
3800-EMPC23-S-OG Semestr zimowy 2023/24 Etyka międzynarodowa i prawa człowieka
3800-ES23-S-OG Semestr zimowy 2023/24 Etyka środowiskowa
3800-EST23-F-OG Rok akademicki 2023/24 Estetyka
3800-EST23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Estetyka
3800-FDM23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Filozofia dialogu międzyreligijnego: uczona niewiedza a mądrość
3800-FFC23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Fundamentalizmy i faszyzmy naszych czasów
3800-FJ23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Filozofia języka
3800-FK23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Filozofia kultury
3800-FN23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Filozofia nauki
3800-FP23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Filozofia polityki
3800-FR23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Filozofia religii
3800-FSP23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Filozofia społeczna
3800-FST23-M-OG Semestr zimowy 2023/24 Filozofia starożytna
3800-FU23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Filozofia umysłu
3800-GFL23-S-OG Semestr zimowy 2023/24 Gry jako filozoficzne laboratorium. Co gry mogą powiedzieć nam o moralności, poznaniu i metafizyce?
3800-HFP123-M-OG Semestr zimowy 2023/24 Historia filozofii polskiej I
3800-HKR23-S-OG Semestr zimowy 2023/24 Husserl i kryzys racjonalności
3800-IPFE23-M-OG Rok akademicki 2023/24 Introduction to Philosophy of the Far East
3800-IPR23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Idee postępu i rozwoju w kontekście kryzysu klimatycznego
3800-KAO23-S-OG Semestr zimowy 2023/24 Kolekcje, archiwa, osobliwości – rzeczy we współczesnej filozofii
3800-LS23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Logic Seminar
3800-N23-T-OG Rok akademicki 2023/24 Translatorium filozoficzne niemieckie
3800-PPS23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Philosophy and Social Sciences
3800-RFH23-S-OG Semestr zimowy 2023/24 Rosyjska filozofia historii, kultury i cywilizacji
3800-RLAI23-M-OG Semestr zimowy 2023/24 Religion, Logic and Artificial Intelligence
3800-RRS23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Romantyzm, rewolucja, Schelling – polska filozofia spekulatywna u progu Wiosny Ludów III
3800-SDW23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Starożytne drogi do wolności. Wybrane problemy filozoficzne w tradycjach Wschodu i Zachodu
3800-SEMT23-S-OG Semestr zimowy 2023/24 Semantyka eksperymentalna - moduł teoretyczny
3800-SLR23-S-OG Rok akademicki 2023/24 Sign-Language-Reality
3800-UKR-VF-23-OG Semestr zimowy 2023/24 Vstup do filosofii I
3800-WTF23-S-OG Semestr zimowy 2023/24 Wprowadzenie do filozofii feministycznej
3800-ZGD23-S-OG Semestr zimowy 2023/24 Zaraza: genealogia doświadczenia