Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
4001-ARZ-OG Semestr zimowy 2023/24 Armia rzymska - najskuteczniejsza machina wojenna starożytności?
4001-DIPAST-OG Semestr zimowy 2023/24 Digitizing the past. Advanced methods for documenting the cultural heritage
4001-KAEBEŻ-OG Semestr zimowy 2023/24 Życie codzienne ludności Kaukazu Południowego na przełomie epoki brązu i żelaza
4001-PŁWAR-OG Semestr zimowy 2023/24 Na południe od Mezopotamii. Archeologia Półwyspu Arabskiego w okresie epoki brązu i żelaza
4001-RZARCH-OG Semestr zimowy 2023/24 Rzymska architektura obronna w okresie pryncypatu (I-III wiek n.e.) – teichologia oraz poliorketyka
4001-STATR2-OG Rok akademicki 2023/24 Podstawy wnioskowania statystycznego dla humanistów z elementami R