Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty ogólnouniwersyteckie w ramach ZIP dla doktorantów

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
0508-ABC-PN-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 ABC popularyzacji nauki – ZIP
0508-ADDE-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Academic Discussions and Debates in English – ZIP
0508-AW-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Academic Writing in English – ZIP
0508-AW2-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Academic Writing in English – ZIP
0508-AWE-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Academic Writing in English – ZIP
0508-AYAS-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Activate Your Academic Skills – ZIP
0508-EPKA-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Ewaluacja w procesie kształcenia akademickiego – ZIP
0508-ERSWE-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Effective Reading and Summary Writing in English – ZIP
0508-GWA-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens – ZIP
0508-HM-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Научные мероприятия: организация, проведение, участие – ZIP
0508-KIAZS-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Krytyka ideologii w analizie życia społecznego – ZIP
0508-MBT-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Moodle bez tajemnic – nowoczesna dydaktyka uniwersytecka – ZIP
0508-MFKA-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Metody i formy kształcenia akademickiego – ZIP
0508-MOZ-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 MENTIMETER online i na żywo. Prosta aplikacja do interakcji ze studentami podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów – ZIP
0508-OP-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Ogrody od podszewki – ZIP
0508-PEA-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Participer à des événements académiques – ZIP
0508-PLPB-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Pisz lepiej, pisz bez bólu: tworzenie tekstów akademickich od researchu do redakcji – ZIP
0508-RSES-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Radzenie sobie z emocjami i ze stresem – ZIP
0508-RSTPD-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w pracy dydaktycznej – ZIP
0508-RUW-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Równoważni UW. Warsztaty rozwijające postaw równościowe doktorantów i doktorantek – ZIP
0508-SSZCPD-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Stosowanie sygnaturowych zalet charakteru w pracy dydaktycznej – ZIP
0508-TU-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Trening uważności – ZIP
0508-WKMU-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Wstęp do komunikacji międzykulturowej na uniwersytecie – jak przygotować się do pracy z wielokulturową grupą? (warsztat)
0508-ZNU-OG-ZIP Semestr letni 2019/20 Zdalne nauczanie uniwersyteckie – ZIP