Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracja na wykłady specjalizacyjne WPiA w roku akademickim 2019/2020

Szybkie odświeżanie

Kod grupy 
Nazwa grupy przedmiotów 
2200-ENG Inne przedmioty dodatkowe w j. angielskim
2200-ERASM Erasmus+
2200-PR3WS Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
2200-PR4WS Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
2200-PR5WS Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
2200-PREXT Inne przedmioty nieobowiązkowe
2200-PRI Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
2200-PRSIA02 Blok: Ogólne prawo podatkowe
2200-PRSIC01 Blok: Prawo mieszkaniowe i korporacyjne
2200-PRSIC02 Blok: Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej
2200-PRSIC03 Blok: Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce orzeczniczej
2200-PRSIC04 Blok: Zabezpieczanie wierzytelności i roszczeń, upadłość i restrukturyzacja
2200-PRSIC05 Blok: Sądowa ochrona praw prywatnych
2200-PRSIC06 Blok: Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów
2200-PRSIC07 Blok: Prawo własności intelektualnej i dóbr niematerialnych
2200-PRSIC08 Blok: Umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
2200-PRSIH01 Blok: Prawo w przemianach społecznych i kulturze
2200-PRSIH02 Blok: Ustroje współczesnych państw świata
2200-PRSIH03 Blok: U źródeł europejskiej kultury prawnej
2200-PRSIH04 Blok: Legal Traditions & Globalisation
2200-PRSIK01 Blok: Kryminalistyka i psychologia sądowa w postepowaniu karnym
2200-PRSIK02 Blok: Archiwum X
2200-PRSIK04 Blok: Warsztaty procesowo-kryminalistyczne
2200-PRSIK05 Blok: Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom - różnorodność podstaw i procedur
2200-PRSIK06 Blok: Podstawy odpowiedzialn. karnej za przestępstwa gosp., przeciwko mieniu i własn. intelektualnej
2200-PRSIK07 Blok: Kryminologia basics
2200-PRSIM01 Blok: Prawnik w relacjach międzynarodowych
2200-PRSIM02 Blok: Człowiek w prawie międzynarodowym
2200-PRSIM03 Blok: Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i morza
2200-PRSIN01 Blok: Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa
2200-PRSIN02 Blok: Teoria i praktyka legislacji
2200-PRSIN03 Blok: Sądownictwo i zawody prawnicze w demokracji konstytucyjnej
2200-PRSIN04 Blok: Stosowanie prawa i interpretacja prawnicza
2200-PRSM01 Blok: Prawo umów
2200-PRSM02 Blok: Konsument, obywatel i przedsiębiorca w cyfrowym świecie
2200-PRSM03 Blok: Jak nie dać się złapać za rękę - zagadnienia kontroli i nadzoru
2200-PRSM04 Blok: Podstawowe problemy odpowiedzialności karnej
2200-PRSM05 Blok: Jak zapewnić sprawiedliwość? Aksjologia i modele organizacji
2200-PRSM06 Blok: European Union Internal Market
2200-PRSM07 Blok: Nauka prawa w Warszawie w warunkach globalizacji
2200-PRSM08 Blok: Wprowadz. do komparatystyki prawniczej - studium wybranych pozaeurop. syst. prawnych
2200-PRSM10 Blok: Publiczna gospodarka finansowa
2200-PRSM11 Blok: Prawo migracyjne
2200-PRSM12 Blok: Zarządzanie aglomeracjami i metropoliami
2200-PRSM13 Blok: Nauka o państwie
2200-PRSM14 Blok: Podatki i składki z tytułu zatrudnienia
2200-PRSM15 Blok: Odpowiedzialność odszkodowawcza i jej ubezpieczenie
2200-PRSM16 Blok: Część ogólna prawa cywilnego w praktyce orzeczniczej
2200-PRSM17 Blok: Negocjacje i inne ADR jako narzędzia komunikacji i praktyki prawniczej
2200-PRSM18 Blok: Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych - teoria, praktyka, prawo
2200-PRSM19 Blok: Prawo zatrudnienia
2200-PRSM20 Blok: Europejska kultura prawna a tradycje myśli społecznej
2200-PRSM21 Blok: Prawo korporacyjne i rynek kapitałowy
2200-PRSM22 Blok: Inwestycje zagraniczne w Polsce
2200-PRSM23 Blok: Prawo wobec religii
2200-PRSM24 Blok: Prawo kontraktów publicznych
2200-PRSM25 Blok: Aksjologia prawa
2200-PRSM26 Blok: Wolność i równość jako podstawowe determinanty europejskiej kultury prawnej
2200-PRSM27 Blok: Przedsiębiorca w dziedzinach wyspecjalizowanych
2200-PRSM28 Blok: Prawo i praktyka w działalności gospodarczej
2200-PRSM30 Blok: Prawo antydyskryminacyjne
2200-PRSM31 Blok: Prawo medyczne
2200-PRSM32 Blok: Prawo kultury i sztuki
2200-PRSM33 Blok: Ochrona środowiska - uwarunkowania prawne
2200-PRSM35 Blok: Ekorozwój - prawne aspekty zrównoważonego rozwoju
2200-PRSM37 Blok: Prawo ochrony konkurencji
2200-PRSM38 Blok: Ubezpieczenia gospodarcze
2200-PRSM39 Blok: Prawo bankowe i usługi płatnicze
2200-PRSM40 Blok: Prawo wobec nowych technologii
2200-PRSM41 Blok: Człowiek we wspólnocie politycznej
2200-PRSM43 Blok: Regulacja wybranych rynków w prawie europejskim i krajowym
2200-PRSM44 Blok: Międzynarodowe prawo handlowe
2200-PRSM45 Blok: Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
2200-PRSM46 Blok: Prawa człowieka w praktyce prawnika
2200-PRSM47 Blok: Interdyscyplinarne prawo medyczne i farmaceutyczne. Perspektywa lekarzy i pacjentów
2200-PRSM48 Blok: Prawo cywilne w polskiej tradycji prawnej
4030-MSOS-DW-ANG Przedmioty w języku angielskim do wyboru na studiach II st. na kierunku MSOŚ