Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2200-1F001 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo cywilne
2200-1F002 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo cywilne w aktualnym orzecznictwie
2200-1F003 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - aktualne problemy prawa cywilnego w zakresie umów, odpowiedzialności odszkodowawczej i papierów wartościowych
2200-1F004 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo cywilne i medyczne
2200-1F008 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo cywilne i prawo dóbr niematerialnych w obliczu wyzwań technologicznych
2200-1F009 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - własność intelektualna. Problemy współczesnej ochrony
2200-1F010 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - sprawy cywilne i handlowe w postępowaniu sądowym i arbitrażowym
2200-1F011 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - postępowanie cywilne a instytucje prawa cywilnego
2200-1F012 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - aktualne zagadnienia procesu cywilnego - doktryna, orzecznictwo, praktyka
2200-1F015 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo spółek handlowych
2200-1F017 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Obrót profesjonalny - spółki i umowy: konstrukcja, charakterystyczne klauzule, zabezpieczenia oraz dochodzenie roszczeń - spojrzenie teoretyka i praktyka
2200-1F018 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - anatomia prawa spółek
2200-1F021 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo handlowe i rynki finansowe
2200-1F022 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo handlowe: spółki, upadłość, restrukturyzacja, papiery wartościowe, arbitraż, umowy handlowe
2200-1F023 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - międzynarodowe prawo handlowe i prawo spółek
2200-1F024 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - podatki i składki z tytułu zatrudnienia
2200-1F027 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo rolne oraz ekorozwój w zakresie gospodarki nieruchomościami
2200-1F028 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
2200-1F029 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - rynek nieruchomości a ochrona przyrody i środowiska
2200-1F031 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo bankowe
2200-1F033 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - państwo w gospodarce
2200-1F034 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawa człowieka
2200-1F036 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo pracy w praktyce
2200-1F039 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo finansów publicznych i prawo podatkowe - podatki dochodowe w działalności gospodarczej
2200-1F040 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo podatkowe: ucieczka od opodatkowania - istota i metody przeciwdziałania
2200-1F041 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo nowych technologii
2200-1F043 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo materialne i prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej
2200-1F047 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - ochrona sądowa w Unii Europejskiej i europejskie prawo publiczne gospodarcze
2200-1F048 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo międzynarodowe publiczne
2200-1F049 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo dyplomatyczne i konsularne
2200-1F050 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Hard cases w prawie karnym
2200-1F051 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - dyskryminacja w prawie karnym
2200-1F053 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - przestępstwa gospodarcze, przeciwko mieniu i własności intelektualnej
2200-1F054 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - kryminalistyka i prawo dowodowe
2200-1F055 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - ekspertyza sądowa
2200-1F056 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - kryminalistyka. Czynności śledcze
2200-1F058 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - procesy o przestępstwa gospodarcze. Spółki handlowe w postepowaniu karnym. Proces karny w ujęciu praktycznym
2200-1F059 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - doktryny polityczno-prawne
2200-1F060 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - państwo i prawo wobec zmian klimatu
2200-1F061 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - teoria prawa
2200-1F062 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - argumentacja w praktyce prawniczej
2200-1F065 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo wyznaniowe
2200-1F066 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - tradycje prawne świata
2200-1F069 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo penitencjarne
2200-1F072 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Law & Economics oraz inne doktryny prawnoekonomiczne na przestrzeni wieków
2200-1F074 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo publiczne gospodarcze i postępowanie administracyjne
2200-1F078 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
2200-1F080 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Europejskie prawo inwestycji zagranicznych
2200-1F081 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Identyfikacja przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym - firma, reklama, znak towarowy
2200-1F082 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Spółki kapitałowe
2200-1F083 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo konstytucyjne współczesnego państwa
2200-1F086 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo w historii, historia w prawie
2200-1F091 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo karne
2200-1F094 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Nowe technologie a Konstytucja
2200-1F095 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo cywilne i medyczne - instytucje i stosowanie
2200-1F096 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawne uwarunkowania energii, klimatu i środowiska
2200-1F098 Rok akademicki 2022/23 Specialisation Seminar - labour law - future of work
2200-1F099 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Wolność wypowiedzi a środki społecznego przekazu
2200-1F100 Rok akademicki 2022/23 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo konstytucyjne