Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Seminaria magisterskie dla studiów prawniczych (nowy program)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2200-1M001 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo cywilne
2200-1M003 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - aktualne problemy prawa cywilnego w zakresie umów, odpowiedzialności odszkodowawczej i papierów wartościowych
2200-1M004 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo cywilne i medyczne
2200-1M005 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo cywilne i interdyscyplinarne prawo medyczne
2200-1M006 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo umów w obrocie krajowym i międzynarodowym
2200-1M007 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo zobowiązań
2200-1M008 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo cywilne i prawo dóbr niematerialnych w obliczu wyzwań technologicznych
2200-1M009 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - własność intelektualna. Problemy współczesnej ochrony
2200-1M010 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - filozofia prawa
2200-1M011 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - europejska tradycja prawna
2200-1M012 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo rzymskie
2200-1M014 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - postępowanie cywilne
2200-1M015 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo handlowe
2200-1M016 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo spółek
2200-1M018 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo handlowe
2200-1M021 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo handlowe
2200-1M023 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - międzynarodowe prawo prywatne i handlowe
2200-1M024 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo zabezpieczenia społecznego
2200-1M025 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo żywnościowe, prawo rolne i obrót nieruchomościami
2200-1M027 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo rolne oraz ekorozwój w zakresie gospodarki nieruchomościami
2200-1M028 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
2200-1M029 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - rynek nieruchomości a ochrona przyrody i środowiska
2200-1M030 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - publiczne prawo gospodarcze
2200-1M031 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo bankowe
2200-1M034 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Prawa i wolności obywatelskie
2200-1M036 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo pracy
2200-1M039 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo finansów publicznych i prawo podatkowe
2200-1M040 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo podatkowe i prawo finansów publicznych
2200-1M041 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - regulacje i prawo nowych technologii
2200-1M043 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo materialne i prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej
2200-1M044 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - stosowanie prawa Unii Europejskiej w państwach członkowskich
2200-1M047 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - ochrona sądowa w Unii Europejskiej i europejskie prawo publiczne gospodarcze
2200-1M048 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo międzynarodowe publiczne
2200-1M050 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Hard cases w prawie karnym
2200-1M051 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - dyskryminacja w prawie karnym
2200-1M052 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo karne
2200-1M054 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - kryminalistyka
2200-1M055 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - ekspertyza sądowa
2200-1M057 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - postępowanie karne
2200-1M058 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - postępowanie karne
2200-1M059 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - historia doktryn polityczno-prawnych
2200-1M061 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - teoria prawa
2200-1M062 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - argumentacja i logika w stosowaniu prawa
2200-1M065 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo wyznaniowe
2200-1M068 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - kryminologia
2200-1M069 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo penitencjarne
2200-1M072 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - ekonomiczna analiza prawa
2200-1M073 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo administracyjne
2200-1M074 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie- prawo publiczne gospodarcze i postępowanie administracyjne
2200-1M076 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - postępowanie administracyjne ogólne oraz procedury szczególne
2200-1M077 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo i postępowanie administracyjne
2200-1M078 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
2200-1M079 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - instytucje prawa cywilnego w perspektywie wyzwań rozwoju technologicznego i gospodarczego
2200-1M080 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Europejskie prawo inwestycji zagranicznych
2200-1M081 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Identyfikacja przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym - firma, reklama, znak towarowy
2200-1M083 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Prawo konstytucyjne współczesnego państwa
2200-1M085 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - socjologia prawa
2200-1M086 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawo w historii, historia w prawie
2200-1M088 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Prawo konstytucyjne porównawcze
2200-1M090 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Prawo energetyczne
2200-1M091 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Prasa a ochrona dóbr osobistych
2200-1M092 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Sporne problemy prawa karnego
2200-1M096 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - prawne uwarunkowania energii, klimatu i środowiska
2200-1M097 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Filozofia prawa europejskiego i międzynarodowego
2200-1M098 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Alternatywne metody rozwiązywania sporów
2200-1M099 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Teoria prawa z elementami metodologii prawniczej
2200-1M101 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Nauki o państwie z elementami prawa konstytucyjnego
2200-1M102 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Prawo ubezpieczeń społecznych i gospodarczych
2200-1M103 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej
2200-1M105 Rok akademicki 2023/24 Seminarium magisterskie - Międzynarodowe prawo nowych technologii