Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2200-1F001 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo cywilne
2200-1F002 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo cywilne w aktualnym orzecznictwie
2200-1F003 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - aktualne problemy prawa cywilnego w zakresie umów, odpowiedzialności odszkodowawczej i papierów wartościowych
2200-1F004 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo cywilne i medyczne
2200-1F006 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo umów w obrocie krajowym i międzynarodowym
2200-1F007 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo zobowiązań
2200-1F008 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo cywilne i prawo dóbr niematerialnych w obliczu wyzwań technologicznych
2200-1F009 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - własność intelektualna. Problemy współczesnej ochrony
2200-1F010 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - sprawy cywilne i handlowe w postępowaniu sądowym i arbitrażowym
2200-1F011 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - postępowanie cywilne a instytucje prawa cywilnego
2200-1F012 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - aktualne zagadnienia procesu cywilnego - doktryna, orzecznictwo, praktyka
2200-1F014 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - postępowanie cywilne i upadłościowe
2200-1F015 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo spółek handlowych
2200-1F016 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo spółek
2200-1F017 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Obrót profesjonalny - spółki i umowy: konstrukcja, charakterystyczne klauzule, zabezpieczenia oraz dochodzenie roszczeń - spojrzenie teoretyka i praktyka
2200-1F018 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - anatomia prawa spółek
2200-1F019 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo handlowe
2200-1F021 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo handlowe i rynki finansowe
2200-1F022 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo handlowe: spółki, upadłość, restrukturyzacja, papiery wartościowe, arbitraż, umowy handlowe
2200-1F023 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - międzynarodowe prawo handlowe i prawo spółek
2200-1F024 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - podatki i składki z tytułu zatrudnienia
2200-1F025 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo żywnościowe, prawo rolne i obrót nieruchomościami
2200-1F027 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo rolne oraz ekorozwój w zakresie gospodarki nieruchomościami
2200-1F028 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
2200-1F029 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - rynek nieruchomości a ochrona przyrody i środowiska
2200-1F031 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo bankowe
2200-1F033 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - państwo w gospodarce
2200-1F034 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawa człowieka
2200-1F036 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo pracy w praktyce
2200-1F039 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo finansów publicznych i prawo podatkowe - podatki dochodowe w działalności gospodarczej
2200-1F040 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo podatkowe: ucieczka od opodatkowania - istota i metody przeciwdziałania
2200-1F041 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo nowych technologii
2200-1F043 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo materialne i prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej
2200-1F044 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - stosowanie prawa Unii Europejskiej w państwach członkowskich
2200-1F047 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - ochrona sądowa w Unii Europejskiej i europejskie prawo publiczne gospodarcze
2200-1F048 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo międzynarodowe publiczne
2200-1F050 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Hard cases w prawie karnym
2200-1F051 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - dyskryminacja w prawie karnym
2200-1F053 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - przestępstwa gospodarcze, przeciwko mieniu i własności intelektualnej
2200-1F054 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - kryminalistyka i prawo dowodowe
2200-1F055 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - ekspertyza sądowa
2200-1F056 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - kryminalistyka. Czynności śledcze
2200-1F057 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - gwarancje uczestników postępowania karnego w sferze prawa dowodowego karnego przez pryzmat zasad procesu
2200-1F058 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - procesy o przestępstwa gospodarcze. Spółki handlowe w postepowaniu karnym. Proces karny w ujęciu praktycznym
2200-1F059 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - doktryny polityczno-prawne
2200-1F061 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - teoria prawa
2200-1F062 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - argumentacja w praktyce prawniczej
2200-1F063 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - nauka o państwie z elementami prawa konstytucyjnego porównawczego
2200-1F064 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo i ustrój na ziemiach polskich w XX w.
2200-1F065 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo wyznaniowe
2200-1F066 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - tradycje prawne świata
2200-1F068 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - kryminologia
2200-1F069 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo penitencjarne
2200-1F072 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Law & Economics oraz inne doktryny prawnoekonomiczne na przestrzeni wieków
2200-1F073 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo administracyjne
2200-1F074 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo publiczne gospodarcze i postępowanie administracyjne
2200-1F075 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne
2200-1F076 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Postępowanie administracyjne ogólne
2200-1F077 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo i postępowanie administracyjne
2200-1F078 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
2200-1F079 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Instytucje prawa cywilnego w perspektywie wyzwań rozwoju technologicznego i gospodarczego
2200-1F080 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Europejskie prawo inwestycji zagranicznych
2200-1F081 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Identyfikacja przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym - firma, reklama, znak towarowy
2200-1F085 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Socjologia prawa
2200-1F086 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo w historii, historia w prawie
2200-1F087 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Spółki handlowe
2200-1F088 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo konstytucyjne porównawcze
2200-1F090 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo rodzinne
2200-1F091 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo karne
2200-1F092 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Zobowiązania umowne ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego
2200-1F095 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo cywilne i medyczne - instytucje i stosowanie
2200-1F096 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawne uwarunkowania energii, klimatu i środowiska
2200-1F097 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Filozofia prawa europejskiego i międzynarodowego
2200-1F098 Rok akademicki 2023/24 Specialisation Seminar - labour law - future of work
2200-1F099 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Wolność wypowiedzi a środki społecznego przekazu
2200-1F100 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo konstytucyjne
2200-1F101 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Ekologia społeczna. Prawo, społeczeństwo i środowisko
2200-1F102 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Wartości w praktyce prawniczej
2200-1F103 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Własność intelektualna w świetle pojęć i konstrukcji prawa cywilnego
2200-1F104 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Empiryczne nauki prawne
2200-1F105 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Międzynarodowe prawo nowych technologii
2200-1F106 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo lotnicze i kosmiczne
2200-1F107 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Blaski i cienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2200-1F108 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - postępowanie cywilne: sądowe i arbitrażowe
2200-1F110 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Filozofia prawa
2200-1F111 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo pracy w dobie rewolucji informacyjnej
2200-1F112 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo pracy a nowe technologie
2200-1F113 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo pracy w biznesie
2200-1F114 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Prawo karne - podstawy nauki o przestępstwie
2200-1F158 Rok akademicki 2023/24 Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Postępowanie karne