Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2200-BS001N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo ochrony konkurencji
2200-BS005N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo wobec nowych technologii
2200-BS008N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa
2200-BS010N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom - różnorodność podstaw i procedur
2200-BS013N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
2200-BS014N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo własności intelektualnej i dóbr niematerialnych
2200-BS016N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo antydyskryminacyjne
2200-BS017N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo zatrudnienia
2200-BS018N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo bankowe, usługi płatnicze i innowacje finansowe
2200-BS019N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Szczegółowe prawo podatkowe
2200-BS023N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Kryminologia basics
2200-BS024N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Interdyscyplinarne prawo medyczne i farmaceutyczne
2200-BS025N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Od zdarzenia do więzienia. Blok kryminalistyczno-procesowy.
2200-BS026N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Przestępstwa gospodarcze, przeciwko mieniu i własności intelektualnej
2200-BS028N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Ustroje współczesnych państw świata
2200-BS029N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Proces inwestycyjno- budowlany
2200-BS030N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo medyczne
2200-BS031N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Sądowa ochrona praw prywatnych
2200-BS032N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo rynku kapitałowego
2200-BS033N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe prawo handlowe
2200-BS034N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne
2200-BS035N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Człowiek w prawie międzynarodowym
2200-BS037N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Ogólne prawo podatkowe
2200-BS038N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawne aspekty rynku nieruchomości
2200-BS039N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce orzeczniczej
2200-BS040N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo umów
2200-BS041N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów
2200-BS042N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej
2200-BS043N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
2200-BS044N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Inwestycje zagraniczne w Polsce
2200-BS050N Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Konsument, obywatel i przedsiębiorca w cyfrowym świecie
2200-BS053N Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Negocjacje, mediacje i arbitraż w teorii i praktyce prawniczej