Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 
Cykl dydaktyczny 
Nazwa przedmiotu 
2200-BS001S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo ochrony konkurencji
2200-BS002S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo publiczne gospodarcze szczególne: energetyka, zamówienia publiczne, żywność oraz usługi w ogólnym interesie gospodarczym
2200-BS005S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo wobec nowych technologii
2200-BS008S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Praktyczny wymiar tworzenia i stosowania prawa
2200-BS010S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom - różnorodność podstaw i procedur
2200-BS013S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Umowy w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
2200-BS014S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo własności intelektualnej i dóbr niematerialnych
2200-BS015S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - The European Union Internal Market
2200-BS016S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo antydyskryminacyjne
2200-BS017S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo zatrudnienia
2200-BS018S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo bankowe, usługi płatnicze i innowacje finansowe
2200-BS019S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Szczegółowe prawo podatkowe
2200-BS020S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Wprowadzenie do komparatystyki prawniczej- studium wybranych pozaeuropejskich systemów prawnych
2200-BS022S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Konstytucjonalizm demokratycznego państwa
2200-BS023S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Kryminologia basics
2200-BS024S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Interdyscyplinarne prawo medyczne i farmaceutyczne
2200-BS025S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Od zdarzenia do więzienia. Blok kryminalistyczno-procesowy.
2200-BS026S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Przestępstwa gospodarcze, przeciwno mieniu i własności intelektualnej
2200-BS027S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - U źródeł europejskiej kultury prawnej
2200-BS028S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Ustroje współczesnych państw świata
2200-BS029S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Proces inwestycyjno- budowlany
2200-BS030S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo medyczne
2200-BS031S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Sądowa ochrona praw prywatnych
2200-BS032S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo rynku kapitałowego
2200-BS033S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe prawo handlowe
2200-BS034S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne
2200-BS035S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Człowiek w prawie międzynarodowym
2200-BS036S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Publiczna gospodarka finansowa
2200-BS037S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Ogólne prawo podatkowe
2200-BS038S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawne aspekty rynku nieruchomości
2200-BS039S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo rodzinne i opiekuńcze w praktyce orzeczniczej
2200-BS040S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo umów
2200-BS041S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Międzynarodowe aspekty rozwiązywania sporów
2200-BS042S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej
2200-BS043S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Europejskie prawo prywatne międzynarodowe
2200-BS044S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Inwestycje zagraniczne w Polsce
2200-BS046S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Prawo, władza, ekonomia: wielość perspektyw na życie społeczne
2200-BS047S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Rozwój prawa prywatnego w perspektywie porównawczej
2200-BS048S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrody w dobie zmian klimatycznych
2200-BS050S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Konsument, obywatel i przedsiębiorca w cyfrowym świecie
2200-BS051S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Gospodarka a środowisko naturalne
2200-BS053S Semestr letni 2023/24 Blok specjalizacyjny - Negocjacje, mediacje i arbitraż w teorii i praktyce prawniczej
2200-BS054S Semestr zimowy 2023/24 Blok specjalizacyjny - Regulacja wybranych rynków w prawie europejskim i krajowym