(pl) Studia po polsku - rozumienie i pisanie tekstów akademickich (2021L) - gr. 1

Polonicum - przedmioty ogólnouniwersyteckie
 

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 3004-SPP-OG
Nazwa przedmiotu (pl) Studia po polsku - rozumienie i pisanie tekstów akademickich
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr letni 2021/22
Typ zajęć Konwersatorium
Liczba godzin 30
Punkty ECTS 4
Prowadzący dr Maria Kuc
Miejsce Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 32, sala Czytelnia IV, kl.A [pokaż na mapie]
Termin Wtorek 11:30-13:00
Koszt 30 żetonów typu OGP
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 9/14

Strona przedmiotu w USOSweb

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:3004-SPP-OG)

Krótki opis

Zajęcia skierowane są do osób, które znają język polski na poziomie B2 lub C. Ich celem jest przygotowanie studentów- cudzoziemców do pisania prac zaliczeniowych oraz prac licencjackich i magisterskich w języku polskim. Studenci będą zapoznawać się z konstrukcjami gramatycznymi i słownictwem charakterystycznymi dla stylu naukowego oraz poznawać zasady kompozycji i redakcji prac typowych dla kształcenia na poziomie akademickim. Przedmiot ma formę konwersatorium, co znaczy, że na zajęciach będą zarówno podawane informacje teoretyczne, jak i prowadzone ćwiczenia praktyczne z zakresu rozumienia i pisania teksów, również z wykorzystaniem prac, które studenci przygotowują na swoje zajęcia kierunkowe.

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie na ocenę

Pełny opis

Na zajęciach studenci będą rozszerzać swoją znajomość gramatyki polskiej o formy i konstrukcje gramatyczne przewidziane programem dla poziomów B2 i C, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb danej grupy zajęciowej. Prowadzone będą również ćwiczenia z polskiej ortografii i interpunkcji. Ponadto uczestnicy będą poznawać słownictwo ogólne charakterystyczne dla wszystkich typów tekstów naukowych, jak na przykład operatory spajające i porządkujące tekst. Zapoznają się też z zasadami budowy tekstu akademickiego, w tym ze sporządzaniem przypisów i bibliografii. Będą analizować fragmenty autentycznych tekstów naukowych z różnych dziedzin, aby następnie dokonywać prezentacji i korekty językowej fragmentów własnych prac licencjackich lub magisterskich.

Tematyka zajęć (prezentacja i ćwiczenia praktyczne związane z tematem często zajmują więcej niż jedne zajęcia):

1. Strategie skutecznego czytania:

czytanie globalne, selektywne i szczegółowe.

2. Podstawowe zagadnienia konstrukcji tekstu naukowego.

- układ tekstu;

- typy i struktura akapitów;

- cytaty, przypisy, bibliografia.

3. Rodzaje tekstów:

- definicje;

- klasyfikacje;

- opisy;

- wyrażanie relacji przyczyna => skutek;

- porównania;

- wyrażanie opinii;

- przedstawianie danych;

- sprawozdania;

- argumentacje;

- streszczenia

- recenzje.

4. Wykładniki spójności tekstu: spójniki i konektory logiczne.

5. Sposoby osiągania precyzji i jasności wypowiedzi.

6. Doskonalenie poprawności gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej

Literatura

• I. Kugiel-Abuhasna, Studiologia, Kraków 2019;

• E. Lipińska, E.G. Dąmbska, Pisać jak z nut, Universitas, Kraków 2016;

• M. Wójcikiewicz, Piszę, więc jestem, Wyd. UJ, Kraków 1993;

• E.Lipińska, Nie ma róży bez kolców, wyd. II, Universitas, Kraków 2009;

• E. Zarych, Ortografia polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Prolog, Kraków 2016

• E. Bajor, E. Madej, Wśród ludzi i ich spraw, Bestom, Łódź 2006;

• A. Seretny, By nie brakło słów, Prolog, Kraków 20016;

• G.Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową i doktorską, wyd. IV, Unversitas, Kraków 2001.

Materiały własne lektorki.