Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW (2021Z) - gr. 1

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 0000-KRPDUW-D-OG
Nazwa przedmiotu Kurs na Równość - przeciwdziałanie dyskryminacji na UW
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr zimowy 2021/22
Typ zajęć Warsztaty
Liczba godzin 30
Punkty ECTS 2
Prowadzący dr hab. Julia Kubisa prof. ucz.
Koszt 30 żetonów typu OG
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 17/500
Grupy dedykowane (SD-PRK-NH-FIL) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Filozofia
(SD-PRK-NH-AR) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Archeologia
(SD-PRK-M-QPE) Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska - Quantitative Psychology and Economics
(SD-PRK-M-M) Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska
(SD-PRK-NH-HI) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Historia
(SD-PRK-NH-JEZ) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Językoznawstwo
(SD-PRK-NH-LIT) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Literaturoznawstwo
(SD-PRK-NH-NKR) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Nauki o kulturze i religii
(SD-PRK-NH-SZT) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Nauki o Sztuce
(SD-PRK-NS-EF) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - Ekonomia i Finanse

Strona przedmiotu w USOSweb

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:0000-KRPDUW-D-OG)

Krótki opis

Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli doktorantom i doktorantkom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie na ocenę

Pełny opis

Kurs na Równość to interaktywny e-kurs, który przejdziesz samodzielnie.

W trakcie kursu dowiesz się czym jest dyskryminacja, jakie są jej przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jej świadkami lub ofiarami.

Kurs składa się z 4 modułów:

1. Kontekst polityki równości płci, w którym:

- poznasz szerszy kontekst społeczny równości płci,

- dowiesz się, jakie zmiany historyczne i społeczne zaszły w obszarze edukacji wyższej kobiet,

- zapoznasz się z podstawową terminologią dotyczącą polityki równości płci,

- zapoznasz się z definicją płci społeczno-kulturowej (gender).

2. Bariery równości, po którym:

- dowiesz się jak zidentyfikować bariery – indywidualne i społeczne – wobec równości płci,

- będziesz wiedzieć, jaką siłę i moc mają osobiste przekonania oraz jak wpływają na innych ludzi,

- będziesz rozumieć zależności pomiędzy stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją.

3. Dyskryminacja, w którym:

- zdobędziesz wiedzę na temat różnych form dyskryminacji,

- nauczysz się rozpoznawać zachowania o charakterze dyskryminacyjnym,

- poznasz konsekwencje dyskryminacji.

4. Reagowanie na dyskryminację, który pokazuje:

- różnego rodzaju interwencje i sposoby reagowania na dyskryminację,

- ścieżki reagowania na przejawy dyskryminacji są dostępne na UW.

Informacje organizacyjne:

Wszystkie osoby zapisane na kurs dostaną do niego dostęp na platformie KAMPUS w ciągu 72 godzin od zakończeniu rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie.