Podstawy pakietu LibreOffice i Google Workspace (2021L) - gr. 1

Informacje ogólne

Szybkie odświeżanie

Kod przedmiotu 1100-POF-OG
Nazwa przedmiotu Podstawy pakietu LibreOffice i Google Workspace
Język wykładowy polski
Cykl dydaktyczny Semestr letni 2021/22
Typ zajęć Ćwiczenia
Liczba godzin 30
Punkty ECTS 3
Prowadzący mgr Adam Spyra
Termin Wtorek 15:30-18:00
Koszt 30 żetonów typu OG
Liczba miejsc (zarejestrowani/limit) 10/12

Strona przedmiotu w USOSweb

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:1100-POF-OG)

Krótki opis

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Tryb rozliczania przedmiotu

Zaliczenie na ocenę

Dodatkowa informacja

Platforma ZOOM